AMERİKA'YI KEŞFEDEN İLK MÜSLÜMANLAR

Somuncu Baba

Cenovalı denizci Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği (12 Ekim 1492)¸ Batılıların uydurduğu tarih yalanlarından biridir. Kristof Kolomb¸ Amerika'yı ilk değil¸ esasen son keşfedenlerden biridir. Bu hadise¸ Batı'nın¸ tarihe ben merkezli bakışının¸ tek yanlı propagandasının ve başka milletler ve uygarlıklardan üstünlük iddiasının/psikolojisinin çarpık mahsullerindendir.

Cenovalı denizci Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği (12 Ekim 1492)¸ Batılıların uydurduğu tarih yalanlarından biridir. Kristof Kolomb¸ Amerika'yı ilk değil¸ esasen son keşfedenlerden biridir. Bu hadise¸ Batı'nın¸ tarihe ben merkezli bakışının¸ tek yanlı propagandasının ve başka milletler ve uygarlıklardan üstünlük iddiasının/psikolojisinin çarpık mahsullerindendir.


Hâlbuki dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi eski profesörlerinden¸ ABD Bilim Sanat Akademisi üyesi Prof. Barry Fell'in (1917–1994)¸ 1980'de yayımladığı "Saga America" (Efsane Amerika) isimli çalışmasındaki bilgiler gösteriyor ki¸ Müslümanlar¸ daha Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren Amerika'ya ulaşmıştır.


Prof. Barry Fell¸ Prof. Robert F. Heizer ve Prof. Martin A. Baumhoff'un yaptıkları arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular sonucunda¸ ABD'nin Nevada¸ Colorado¸ New Mexico ve Indiana eyaletlerinde 7. ve 8. yüzyıllarda açılmış Müslüman okulları olduğu; burada İslâm'ın ve bilimin¸ özellikle denizciliğin okutulduğu bir okulun varlığı ortaya çıkmıştır. Batı Amerika'nın el değmemiş bölgelerinde kayalar üzerinde bulunan yazılar¸ çizimler ve tablolar¸ Müslümanların o zamanlar ilk ve orta düzeyde bir eğitim sistemini uyguladıklarının kalıntıları durumundadır.


 


Kûfî Harflerle Yazılmış İbareler


ABD'deki ilk Müslüman izleriyle ilgili diğer bir çarpıcı bilgi de şudur: 1787'de Massachussets eyaletine bağlı Boston'daki yol çalışmaları sırasında¸ üzerinde "La ilahe illallah¸ Muhammedün Rasûlullah" yazan¸ 9. ve 10. yüzyıllara ait Semerkand dirhemleri bulunmuştur. Nevada'daki kazılarda ise¸ kayalar üzerinde kûfî harflerle yazılmış "Allah'ın adıyla" ve "Muhammed Nebiyallah" ibarelerine rastlanmıştır.


Konu hakkında ABD'de çalışmalar yapan Araştırmacı Dr. Salih Yücel¸ Amerika ve Afrika'da değişik dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar neticesinde ele geçen ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adının yazılı olduğu yazılar arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Gün yüzüne çıkarılan bu kalıntılar şu anda Kaliforniya Üniversitesi'nde korunmaktadır.


Öte yandan¸ Kristof Kolomb'a¸ ikinci yolculuğu sırasında Espanola'daki (Haiti) yerliler¸ kendisinden önce adaya gelen siyah insanlardan bahsetmişlerdir. İddialarına delil olarak da Afrikalı Müslümanların bıraktığı mızrakları göstermişlerdir. Bu dönemde ABD'de yaşayan bu Müslümanların nesilleri¸ bugünkü Iroquois¸ Algonquin¸ Anasazi¸ Hohokam ve Olmec yerli kabileleri olarak tanınmaktadır.


Amerika'daki Müslüman varlığıyla alakalı ortaya koyduğu ilmî çalışmalarla İslâm Dünyasında adından en çok söz ettiren ilim adamı olan Prof. Muhammed Hamidullah'ın aktardığı şu bilgiler de bunları desteklemektedir: "Dil âlimleri Kristof Kolomb'dan evvelki zamanlarda Kızılderililerin dillerinde Arapça asıllı kelimelerin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır… Kristof Kolomb¸ Küba kıyılarında havlamayan köpekler görmüştür ki¸ bunlar da Batı Afrika cinsi köpeklerdir."


 


Cami Kalıntıları


Dahası Kolomb¸ Küba'nın kuzeydoğu kıyısındaki Cibara civarında yelken açarken güzel bir dağın üzerinde bir cami gördüğünü 21 Ekim 1492 tarihinde kayıtlarına geçirmiştir. Hakikaten de daha sonraları yapılan araştırmalar neticesinde Küba¸ Meksika¸ Teksas ve Nevada'da minarelerinde Kur'an ayetleri bulunan cami kalıntılarına rastlanmıştır.


Kristof Kolomb¸ 1498'de Güney Amerika'daki yerlilerin simetrik örülmüş "Almayzar" olarak adlandırılan pamuklu ve renkli mendillerden de söz etmiştir. Kolomb daha sonra¸ bu mendillerin aslında Gine'deki başörtülere ve bel kuşaklarına renk¸ stil ve kullanım olarak çok benzediğini fark etmiştir. Almayzar¸ (Arapça örtü¸ önlük veya etek anlamına gelir) "Moors" diye tanınan ve 8. yüzyılda İspanya'yı fetheden Arap ve Berberi kökenli Kuzey Afrika halkının yerel giysisi olarak bilinmektedir. Kolomb¸ yerli evli bayanların pamuklu çamaşırlar giydiğini görmüş ve "namus" kavramını nereden öğrendiklerine şaşırdığını yazmıştır. İspanyol fatihi Hernan Kortes de yerli bayanların elbiselerini uzun peçeler ve Moors'unkine benzer motiflerle boyanmış dökümlü etekler olarak kayıtlarına geçirmiştir.


Ayrıca Araştırmacı Arkeolog Jamia Simpson¸ 1894 yılı sonunda New Jersey'den başlayıp New York'un kuzeyine kadar devam eden araştırmalarında¸ orman içlerinde yapılmış 300'e yakın sığınma yeri bulmuştur. Simpson¸ bunların¸ Arabistan'ın güneyindeki Jabal Agabih'teki yapılarla aynı olduğunu tespit etmiştir. Kayaların yanında Endülüs Müslümanlarına ait muskalarada rastlamıştır.


 


Yer İsimlerindeki Özellikler


Amerika'da 484¸ Kanada'da 81 tane olmak üzere 565 köy¸ kasaba¸ şehir¸ dağ¸ göl¸ nehir gibi yerlerin isimleri İslâmî ve Arapça köklerden gelmektedir. Bu yerler orijinal olarak Kolomb'un Amerika'ya gelmesinden önce yerliler tarafından isimlendirilmiştir. Prof. Muhammed Hamidullah'ın¸ Brezilya¸ Bene Hoare Adası ve Benemarin Adası'nın isimlerinin Kuzey Afrika'daki Berberi kabilelerine dayanmasıyla ilgili dile getirdiği şu tez bu noktada oldukça önemlidir:


"Çok muhtemelen Berberiler Batı Afrika'ya en yakın nokta olan Brezilya'ya ulaşmışlardır. Brezilya kelimesi ne Brezilya ve ne de Avrupa dillerinden bir kelimedir. Bu kelime dil âlimlerini (Etimolojist) şaşırtmıştır. Bizim hipotezimiz bunu kolaylıkla açıklamaktadır: Berberi kabileleri arasında Birzala isminde bir kabile vardır. Bu kabilenin azalarının toplu ismi Brazil'dir. O zamanlarda yer isimleri orada yaşayanlardan gelmekteydi. Müslümanların okyanustaki keşifler dolayısıyla yapmış oldukları seferde Birzala fertlerinden müteşekkil bir grup bir yerde yerleştiler. Bu yer muhtemel bir ada idi. Böylece Brazil ismini verdiler. Sonradan bütün bölge bu ismi aldı… Diğer iyi bilinen bir misal de Bene Hoare Adası'dır. (Beni Huvare¸ Berberi kabilesinden) Bu adaya Portekizliler Kanarya Takımadaları'nda bulunan Palma'yı ele geçirdikten sonra yeniden isim vermişlerdir. Aynı şekilde Avrupalı seyyahlar tarafından kaydedilen Benemarin Adası da Beni Marin kabile isminden gelmiş olsa gerektir."


Eski tarih kaynaklarının işaret ettiğine göre¸ Müslümanların Sis Okyanusu dedikleri Atlas Okyanusu üzerinden Amerika'ya giden ilk denizcilerden biri de Kurtuba halkından "Haşhaş" (Haihas) isimli bir gencin oluşturduğu gruptur. "Arapların Herodot'u" olarak anılan İslâm Tarihçisi Mesudî (871–957)¸ 956 yılında kaleme aldığı "Murûcuz Zeheb" isimli (Afrika ve Asya'daki Müslüman tüccarlardan topladığı bilgilerle yazmıştır) eserinde bunu hikâye etmiştir. İleriki tarihlerde başka bir Berberi sultanı da 3000 kayıkla Amerika'ya gitmiştir.


 


"Buralarda Bir Kara Parçası Var"


Ansiklopedist İbn Fadlallah al-Umari¸ 1312 yılında Sultan Muhammed Abu Bakr'ın¸ Batı Afrika'daki Mali'den büyük bir filoyu okyanusun diğer tarafına ulaşmak için gönderdiğini¸ gemilerin yolda fırtınaya kapılıp battıklarını¸ ancak birinin kurtulup geri döndüğünü; bunun üzerine sultanın kendisinin çok daha büyük bir filoyla okyanusa açıldığını ve geri dönmediğini yazmaktadır. Bundan sonra Berberiler¸ Batı Afrika kıyılarından hareketle sık sık Amerika'ya ulaşacaklar ve orada yerleşik bir bölge oluşturacaklardır. Kolomb hatıralarında bunu¸ Küba'da Berberi kabileler gördüğünü ve Arapça konuştuklarını söyleyerek tasdik etmektedir.


Amerika kıtasından 1000 yıllarında¸ ilmen ilk defa bahseden ise Müslüman ilim adamı Birunî'dir. Müslüman âlim ve kâşifler Kolomb'dan asırlar önce yeni kıtanın varlığından haberdar olmuşlardı. Zaten Kolomb da¸ başta İbni Rüşd olmak üzere birçok Müslüman denizci¸ coğrafyacı ve bilginin eserleri ve tecrübelerinden istifade etmişti. Bunu Kolomb¸ 1498'de Haiti'den yazdığı mektupta¸ "Avenruyz-İbni Rüşd" adlı yazarın¸ yeni dünyanın mevcudiyeti hakkında kendisini bilgilendirdiğini belirterek doğrulamıştı. Kolomb'un oğlu da anılarında¸ babasının şöyle dediğini yazmıştır: "Tanrıya yemin olsun ki buralarda bir kara parçası var. Bunu Müslümanların kitaplarında okudum. Müslümanlar bilirler ve yalan söylemezler."


Görüldüğü üzere arkeolojik kazılar¸ ilim adamlarının yaptıkları araştırmalar¸ dilbilimcilerin dil ve yer isimleri üzerindeki incelemeleri¸ antikacıların buldukları paralar ve eşyalar¸ Müslümanların 7. Yüzyılın ortalarından itibaren Amerika kıtasına geldiğini¸ yerleşim birimleri¸ camiler¸ okullar kurduğunu ve yerli halklar üzerinde büyük etki bıraktığını göstermektedir. Burada yer verdiğimiz bilgi ve bulgular¸ Müslümanların¸ Kolomb'dan asırlar önce yeni kıtanın varlığından haberdar olduklarını kesin olarak ispatlamaktadır.


 


Kaynaklar:


BarryFell¸ 1983.SagaAmerica¸ A Startling New Theory on theOld World Settlement of AmericabeforeColumbus¸. Times Book¸ 1980.


Salih Yücel¸ "IslamandMuslims in AmericabeforeColumbus"¸ Fountainmagazine¸ Issue 58/April-June 2007.


Salvatore Michael Trento¸ TheSearchforLostAmerica¸ Toronto¸ 1978¸ PenguinBooks.


http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/bronze.html


http://www.amazingmassachusetts.com/strange-artifacts.html


http://www.angelfire.com/al/İslâm icpsychology/petroglyphs/petroglyph_2.html


http://www.badarchaeology.com/?page_id=954


Muhammed Hamidullah¸ "Müslümanların KristofKolomb'dan Önce Amerika'yı Keşifleri"¸ İslâm  Düşüncesi¸ Kasım 1968¸ Sayı:6.


Fuat Sezgin¸ "Amerika'nın Müslümanlar Tarafından KristofKolomb Öncesi Keşfi"¸ http://www.tuba.gov.tr/tr/haberler/bilim-dunyasindan-gorusler/175.


İsmail Çolak¸ Osmanlı'nın Gizli Tarihi¸ 12. Baskı¸ İstanbul¸ 2013¸ Nesil Yayınları.

Sayfayı Paylaş