CEBBÂR B. SAHRجبار بن صخر

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Mekke yolunda “Kim bizden önce Üsaye’ye gidip bizim için bir su havuzu hazırlayacak?” demiş¸ bu işi üstlenip yerine getiren Cebbâr sonrasında uyuyakalmıştı. Hz. Peygamber (s.a.v.) onun yanına gelince “Ey havuz sahibi!” diyerek seslenmiş¸ abdestten sonra onu sağ tarafına alıp birlikte namaz kılmışlardır.

Adı  : Cebbâr b. Sahr b. Ümeyye el-Ensârî


Künyesi : Ebû Abdillâh


Doğum yılı : M. 590


Doğum yeri  : Yesrib/Medine


Baba adı  : Sahr b. Ümeyye el-Ensârî


Anne adı  : Suâd bint Seleme


Eş(ler)i  : Ümmü’l-Hârisbint Mâlik


Akrabaları : Mikdâd b. Esved ile kardeşleşti.


Oğulları : Sa’d


Kızları  : Sümeyke¸ Usayme


Kabilesi : Hazrec’in Benî Selime kolundandır.


İslâm’a girişi: Hicretten önce


Sohbet süresi: 11-12 yıl


Rivayeti : 2


Yaşadığı yer : Medine¸ Hayber


Mesleği  :Vergi memurluğu¸ zabıtalık


Hicreti : Yok


Savaşları : Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte tüm savaşlara katıldı.


Görevleri :Vergi memurluğu¸ su kuyularının tanzimi¸ zabıtalık


Fizikî yapı  :Tespit edilemedi


Mizacı : Cesur¸ görev bilinci olan bir sahabi


Ayrıcalığı : Birinci ve İkinci Akabe biatlerinde bulundu


Ömrü  : 62


Ölüm yılı  : H. 30


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi : Hastalık


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Mekke yolunda “Kim bizden önce Üsaye’ye gidip bizim için bir su havuzu hazırlayacak?” demiş¸ bu işi üstlenip yerine getiren Cebbâr sonrasında uyuyakalmıştı. Hz. Peygamber (s.a.v.) onun yanına gelince “Ey havuz sahibi!” diyerek seslenmiş¸ abdestten sonra onu sağ tarafına alıp birlikte namaz kılmışlardır.


Hadisleri  : Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Biz¸ avret yerlerimizin görülmesinden nehyolunduk.”


 


Kaynaklar: İsâbe¸ I. 449¸ VII. 712; Üsd¸ I. 167; İstîâb¸ I. 68; İbnSa’d¸ III. 576¸ 407; DİA¸ VII. 182¸ Ahmed¸ Müsned¸ III. 421¸ Hâkim¸ Müstedrek¸ III. 246.

Sayfayı Paylaş