YÜZDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Ramazan Bayramı Hutbesi:
Dün mübarek Ramazanın son günü¸ bayramın da arefesi idi. Bu gün de bayramdır. Dün¸ oruç tutmak farz idi. Bugün de oruç tutmak haramdır. Dün¸ Allah (c.c)'ın emri ile oruç tutan mü'min¸ bugün yine Allah (c.c)'ın emri ile iftar ediyor. Demek ki¸ Allah'a¸ hak yola teslim olmuş. O mü'min ki¸ Allah (c.c)'ın nimetlerini yalnız Allah (c.c)'ın izniyle sarf ve istimal etmiş¸ Allah (c.c)'ın mülkünde sırf Allah'ın rızâsını gözeterek hareket etmiş¸ kalbi hakkı sevmiş¸ dili hakkı söylemi

 Ramazan Bayramı Hutbesi


Azîz Müslüman Kardeşlerim!


Dün mübarek Ramazanın son günü¸ bayramın da arefesi idi. Bu gün de bayramdır. Dün¸ oruç tutmak farz idi. Bugün de oruç tutmak haramdır. Dün¸ Allah (c.c)'ın emri ile oruç tutan mü'min¸ bugün yine Allah (c.c)'ın emri ile iftar ediyor. Demek ki¸ Allah'a¸ hak yola teslim olmuş. O mü'min ki¸ Allah (c.c)'ın nimetlerini yalnız Allah (c.c)'ın izniyle sarf ve istimal etmiş¸ Allah (c.c)'ın mülkünde sırf Allah'ın rızâsını gözeterek hareket etmiş¸ kalbi hakkı sevmiş¸ dili hakkı söylemiş¸ gözü hakkı görmüş¸ kulağı hakkı işitmiş¸ ağzı harama kapanmış¸ midesi yalnız helâle açılmış¸ eli hakkı tutmuş¸ hakka uzanmış¸ hak dağıtmış¸ ayağı hak yolda hakka yürümüş¸ hülâsa her şeyi ile hakka hizmet etmiş. Haksızlığa sırt çevirmiş¸ batıldan¸ kötülükten¸ zulümden temizlenmiş¸ her manasıyla tamamen¸ hak ile bezenmiş¸ böylece “Temizlenen kurtulur.” müjdesine nail olmuş. Cenâb-ı Hak hepinizi bu ilâhî müjdeye nail buyursun.


O mü'min ki¸ Allah (c.c)'a¸ Peygambere karşı vazifelerini yaptığı gibi¸ komşusuna içinde yaşadığı cemiyete¸ üzerinde barındığı vatana karşı da vazifelerini îfâ etmiştir. Muhtaçların ihtiyacına¸ yoksulların imdadına koşmuştur. “Allah'ın ve Peygamberin dünyada yardımına koşanın¸ daima yardımcısı ben olurum.” müjdelerine lâyık olmuştur.


Bahtiyar Müslümanlar!


Dini hak¸ kitabı hak¸ yolu hak olan milyonlarca Müslüman¸ bugün kavuştukları bayram ziyafetinde¸ birbirlerine ikramla¸ ziyaretle¸ İslâm kardeşliğinin ve îmân sevgisinin en yüksek derecesine¸ en derûni zevkine ereceklerdir. Yeryüzünde eşi bulunmayan¸ muazzam bir birlik içinde¸ İslâmiyetin tevhid akidesini bütün ihtişamıyla canlandıracaklar¸ tek vücûd ve muhteşem İslâm kafilesi olarak¸ bu hak yolculuğun¸ dünya durdukça devam edeceğini¸ İslâm'ın bekâsını ve ebediyetini ilan edeceklerdir.


En büyük cihad olan nefis mücâdelesinde¸ kazanılan zaferin dünyevî bir nişanı olarak bayram edecekler¸ sevinç ve neşe bulacaklardır.


Nefse galibiyetin¸ Allah (c.c)'a teslîmiyyetin ferahlığı ve hür havasını teneffüs edeceklerdir. Allah da¸ hakka ve hak yola baş koyan kulunu mükâfâtsız¸ kıymetsiz bırakmayacak ve bahtiyar kullarını taltif edecek.


Cenâb-ı Hak kullarına bunu şöyle müjdelemiştir: “Rabbinin makamından korkarak nefis ve hevâsma uymaktan kaçanlara gelince; onlara hiç şüphesiz cennet vardır ki¸ ne güzel duraktır o Cennet. “ (Bkz. 25/Furkan¸ 75-76.)


Allah¸ ebedî selâmet diyarı olan cennete çağırıyor; isteyen kulunu da en doğru yola sevk ediyor. İşte¸ dünyada bu daveti duyarak koşanların¸ herkese selâmet ve saadet telkin edenlerin son durağı da cennettir. Hepimizin yolumuz hak¸ gayemiz hak¸ hedefimiz cennet olsun¸ bize cennet kokusu getiren ilahî bayram¸ dinimiz¸ milletimiz¸ vatanımız ve bütün İslâm âlemi için hayırlı ve uğurlu olsun.


Bu ilâhî teveccüh¸ İslâm âlemi ve beşeriyet hakkında¸ sebeb-i hidâyet¸ vesîle-i mağfiret ve medâr-ı sulh u selâmet olsun.

Sayfayı Paylaş