CA’FER B. EBÎ TÂLİB: جعفر بن أبي طالب

Somuncu Baba

Ca’fer Habeşistan’dan Hayber’in fethinde dönünce Rasûlullah¸ “Hangisine sevinsem? Fethine mi Hayber’in¸ yoksa gelişine mi Ca‘fer’in?” diyerek onu kucaklayıp alnından öptü ve ganimetten ona da pay verdi. Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ kesilen iki koluna karşılık Allah’ın Ca‘fer’e iki kanat verdiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermiştir. Bu sebeple ona “Tayyâr” (çok uçan) ve “zü’l-cenâheyn” (iki kanatlı) lakapları verilmiştir.

Adı  : Ca’fer


Künyesi : Ebû Abdillâh


Doğum yılı : M. 590


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Ebû Talib b. Abdilmuttalib


Anne adı  : Fâtıma bint Esed


Eş(ler)i  : Esma bint Umeys


Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcasının oğlu¸ Hz. Ali’nin on yaş büyük abisi¸ Hz. Abbas amcasıdır ve onun yanında yetişmiştir.


Oğulları : Abdullah¸ Muhammed¸ Avn¸ Ahmed.


Kızları  : Nu’m⸠Esmâ.


Kabilesi : Kureyş’in Haşimoğulları boyundan


İslâm’a girişi: İlk Müslümanlardandır.


Sohbet süresi: 21 yıl


Rivayeti : 1 hadis


Yaşadığı yer : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine


Mesleği  : Askerlik¸ ticaret


Hicreti : Habeşistan¸ Medine


Savaşları : Mûte


Görevleri : 2. Habeşistan hicretinde kafile reisi.


Fizikî yapı  : Mûte’de iki kolu da kesilmişti.


Mizacı : Fakirlerini çok gözettiğinden “Ebü’l-mesâkîn” (Yoksulların babası) diye anılırdı. Ebû Hüreyre¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sonra onu en cömert olarak görürdü.


Ayrıcalığı : İkna edici iyi bir hatip¸ cesur biriydi. Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ onu ve ahlâkını kendisine benzetirdi.


Ömrü  : 40


Ölüm yılı  : H. 8. sene


Ölüm yeri : Mûte


Ölüm sebebi : Şehitlik


Hadisler : Necaşî’ye şöyle hitap etti: “Ey Kral! Biz putlara tapan¸ ölü eti yiyen¸ her türlü fuhşiyatı yapan¸ akraba ilişkilerini koparan¸ komşuya kötü davranan cahilî bir toplum idik. Bizden güçlü olan¸ zayıf olanı yerdi. Allah bize içimizden nesebini¸ doğruluğunu¸ güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir Rasûl gönderinceye kadar bu haldeydik. Oysa gönderilen bu Rasûl¸ bizi¸ Allah’ı birlemeye¸ O’na kulluk etmeye¸ O’ndan gayrı babalarımızın taptığı taş ve putları terk etmeye çağırdı. Bize doğru sözlülüğü¸ emaneti yerine getirmeyi¸ akrabalarla ilişkileri devam ettirmeyi¸ iyi komşuluğu¸ haramlardan ve kan dökmekten el çekmeyi emretti ve bizi fuhşiyattan¸ yalan sözle şahitlikten¸ yetim malı yemekten¸ iffetli hanımlara iftira etmekten yasakladı…”


Hakkında  : Ca’fer Habeşistan’dan Hayber’in fethinde dönünce Rasûlullah¸ “Hangisine sevinsem? Fethine mi Hayber’in¸ yoksa gelişine mi Ca‘fer’in?” diyerek onu kucaklayıp alnından öptü ve ganimetten ona da pay verdi. Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ kesilen iki koluna karşılık Allah’ın Ca‘fer’e iki kanat verdiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermiştir. Bu sebeple ona “Tayyâr” (çok uçan) ve “zü’l-cenâheyn” (iki kanatlı) lakapları verilmiştir.


 


Kaynaklar: İstiâb¸ I. 71-72; İsâbe¸ I. 485-487; Üsd¸ I. 181-182; DİA¸ VI. 548-549; İbn Sa’d¸ IV. 34-41; Ahmed b. Hanbel¸ I. 203.


Bir sonraki sahabî: Cebbâr b. Sahr جبار بن صخر

Sayfayı Paylaş