CÂBIR B. ABDULLAH (R.A.)

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yakın ilgisine mazhar olan gençlerdendi. Allah Rasûlü onun için yirmi beş defa istiğfar dilemiştir.


Adı : Câbir


Künyesi : Ebû Abdullah¸ Ebû Abdurrahman¸ Ebû Muhammed


Doğum yılı : M. 607


Doğum yeri : Medine


Baba adı : Abdullah b. Amr b. Harâm


Anne adı : Nesîbebint Ukbe


Eş(ler)i : Abdurrahman’ın annesi Süheymebint Mes’ûd¸ Muhammed’in annesi Ümmü’l-Hârisbint Muhammed¸


Akrabaları : Tespit edilemedi.


Oğulları :Akîl¸ Abdurrahman¸ Muhammed¸ Temîm¸ Atâ.


Kızları : Tespit edilemedi.


Kabilesi : Hazrec’in Selemeoğulları kolundan


İslâm’a girişi :M. 622’de


Sohbet süresi :10 yıl


Rivayeti : 1540


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği :Askerlik¸ müftülük¸ öğretmenlik (Mescid-i Nebevî’de bir ders halkası varmış.)


Hicreti :Yok.


Savaşları : Hudeybiye’ye ve Uhud sonrası tüm savaşlara katılmıştır.


Görevleri :Su taşıyıcılığı¸ Şam’ın fethinde kavmini temsil etmiştir.


Fizikî yapı :Yaşlandığında gözlerini kaybetti. Ağaran saç ve sakallarını bazen sarıya boyardı.


Mizacı : Babası Uhud’da şehit düşmüş ve çocuk yaşta sorumluluk yüklenmiştir.


Ayrıcalığı : 622’de yapılan ikinci Akabe Bey’atı’na katılan en küçük Müslüman idi. Müksirûn yani en çok hadis rivayet eden 7 kişiden biridir. En çok mucize rivayetleri ile Şiî öğretisine dair birçok rivayet de ondan gelmektedir. Onun “Sahîfetu Câbir” ve “Kitâbü’l-Mensek” adlı sahifeleri olduğu söylenmektedir.


Ömrü : 94 yaşında


Ölüm yılı : H. 78


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hadisleri :


Hakkında : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yakın ilgisine mazhar olan gençlerdendi. Allah Rasûlü onun için yirmi beş defa istiğfar dilemiştir.Kaynaklar: İsâbe¸ I. 546-547;Üsd¸ I. 492; DİA¸ VI. 530; Nübel⸠III. 189-194. 


 


 


 


 


 


 

Sayfayı Paylaş