BİR DEMET KİTAP

Somuncu Baba

Eser¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Mısır el-Ezher Üniversitesi¸ Aynu'ş-Şems Üniversitesi ve Kahire Üniversitesinden olan bir ilmi heyet Hulûsi Efendi'nin hayatı ve eserleri üzerine çalışmalardan oluşmaktadır. Bu projeyle Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendinin hayatı ve eserlerinin bütün İslâm dünyası tarafından tanınması amaçlanmaktadır.

BİR DEMET KİTAP


 


"MUTASAVVIF VE TÜRK DAVETÇİSİ OSMAN HULÛSİ DARENDEVÎ"


Eser¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Mısır el-Ezher Üniversitesi¸ Aynu'ş-Şems Üniversitesi ve Kahire Üniversitesinden olan bir ilmi heyet Hulûsi Efendi'nin hayatı ve eserleri üzerine çalışmalardan oluşmaktadır. Bu projeyle Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendinin hayatı ve eserlerinin bütün İslâm dünyası tarafından tanınması amaçlanmaktadır.


"Mutasavvıf ve Türk Davetçisi Es-Seyyid Osman Hulûsi Darendevî" başlığı altında hazırlanan kitabın takdim yazısını Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ve meşhur Arap edibi Aynu'ş-Şems Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed Harb yazdı.


Proje Koordinatörü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akkuş Bey eserin "Giriş" bölümünde; Somuncu Baba'dan Osman Hulûsi Efendi'ye kadar tarihi bilgiler sundu.


Eserin redaksiyonunu yine Ankara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Süleyman Baybara yaptı.


Eserde yer alan konular ve ilgili bölümleri hazırlayan akademisyenler şöyledir:


Somuncu Baba'dan Hulûsi Efendiye İrşad Kervanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Türkiye


Divan-ı Hulûsi Darendevî'de Sûfi İşaretler: Dr. Abdülaziz Avadallah¸ Kahire Üniversitesi /Mısır


Tasavvufi Mefhumlar ve Asrımızın Şairi Osman Hulûsi Darendevî: Dr. Sâmiye Muhammed Celal¸ Aynu'ş- Şems Üniversitesi /Mısır


Osman Hulûsi Darendevî ve Nakşibendî Yolu: Dr. Bedia Muhammed Abdülal Hamude¸ Aynu'ş-Şems Üniversitesi /Mısır


Osman Hulûsi Efendinin Cuma Hutbeleri: Dr. Ahmed Abdullah¸ Aynu'ş-Şems Üniversitesi /Mısır


Kitap¸ fotoğraflar ve belgelerle zenginleştirilmiştir.


 


NASİHATNAME


"Din nasihattir/samimiyettir." (Müslim¸ İmân¸ 95) buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.)


insanların irşadı ve bilgilenmeleri için tebliğ metodu içerisinde en samimi bir şekilde hitabeti


kullanmıştır.Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin insanlığa nasihatini anlatan şiiri


başta olmak üzere eserlerindeki öğütlerden bir gül demeti kıymetli okuyuculara sunulmaktadır.


 


GÜL KOKUSU


"Gül Kokusu" isimli eser¸ çağımızın kâmil velilerinden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin (k.s.) hayatını konu alan menkıbe tadında bir roman. Bu anlatı¸ ne geleneksel ne de modern romanın gereklerine uyuyor. İyi ki de uymuyor¸ zira bir velinin mânevî hayatını konu alınca¸ yazarın kuşkusuz bizim geleneksel anlatı dünyamıza uzanması ve bir menkıbe atmosferinde¸ dilinde bunu aktarması gerekiyor. Anlatılan sıradan bir insan değil çünkü. Anne ve baba tarafından Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimize uzayan seyyidler silsilesinin altın halkalarından biri…


 


GÖNÜL VE AŞKA DAİR


Kitap Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı üzerine yapılan bir çalışmadır. Eserin önsözünde Prof. Dr. Kaplan çalışmasının hedefini ifadelerle özetliyor: "Hulûsî Efendi'nin şiirinde iki temel husus bariz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gönül ve aşk… Aslında bu iki kavram birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Aşk¸ gönlün bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Aşkın mahalli gönüldür. Aşk¸ gönülden fışkırıp çağlar. Gönül¸ Rahman'ın arşı olarak insanın asıl varlığını ifade eden tarafıdır. Hulusi Efendi(k.s.)'nin şiirleri gönlü¸ hakiki sahibine tahsis etme yolunda önemli bir hizmet ifa etmektedir. Onun şiirlerini okuyan gönül tezkiyesine önemli bir müşevvik¸ değerli bir destek bulur. Biz de bu amaçla Hulûsî Efendi Divanı'nda gönül ve aşka dair söylenenleri tesbit etmeye çalıştık."


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi üzerine çalışma yapacaklar için ufuk açıcı bir kitap olan "Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvânı'nda Gönül ve Aşka Dair"in diğer bölümleri şu başlıklardan meydana geliyor: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı'nda Gönül¸ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı'nda Aşk¸ Gönül ve Aşk Merkezli Makalelerden Örnekler…


 


HAZRETİ PEYGAMBER SEVGİSİ


Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in dünyaya gelişinin yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri¸  büyük bir heyecanla kutlandı.


Yurt genelindeki etkinliklerde hafta boyunca paneller ve sempozyumlar düzenlendi¸ gül dağıtıldı.  Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kutlu Doğum etkinliklerinde ‘din¸ kardeşlik ve dostluk¸ birlik ve beraberlik' mesajları öne çıktı.


Vakfımız tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle "Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Hazreti Peygamber Sevgisi" adlı kitaptan temsilciliklerimiz vasıtasıyla binlerce adet hediye edildi.

Sayfayı Paylaş