BÜSR B. SÜFYÂN: بسر بن سفيان

Somuncu Baba

Kabilesinin büyüklerindendi ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ona davet mektubu gönderdi. İslâm’ı kabul etti ve Medine’ye Peygamberimizi ziyarete gitti.

 


 


Adı  : Büsr.


Künyesi : Tespit edilemedi.


Doğum yılı : Tespit edilemedi.


Doğum yeri  : Mekke civarı.


Baba adı  : Süfyân b. Amr el-Huzâî.


Anne adı  : Ümmü Esram es-Selûlî.


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi.


Akrabaları : Büdeyl b. Ümmü Esram es-Selûlî ile kardeştir.


Oğulları : Kureyş’e rehin verdiği bir oğlundan söz edilmektedir.


Kızları  : Tespit edilemedi.


Kabilesi : Huzâa Kabilesi’nin Ka’b boyundandır.


İslâm’a girişi: H. 6. sene.


Sohbet süresi: 4 yıl.


Rivayeti : Yok.


Yaşadığı yer : Merruzzehran¸ Mekke¸ Medine.


Mesleği  : Askerlik¸ istihbarat¸ zekât memurluğu.


Hicreti : Medine.


Savaşları : Hudeybiye¸ Mekke’nin fethi¸ Tebük.


Görevleri : Hz. Peygamber (s.a.v.) hicretin 6. senesinde yapacağı umre öncesi Mekke’deki durumu öğrenmesi için haberci olarak gönderdi. Aynı şekilde Büdeyl b. Verka ile beraber Kâ’boğulları’nı Ramazan ayında Medine’ye getirmekle görevlendirdi. Mekke’nin fethinde kabilesinin sancaktarlığını yaptı. Kabilesinden zekât toplamakla görevlendirildi. Tebük Savaşı için halkından asker toplama görevi verildi.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi.


Mizacı : Cesur¸ cömert¸ şair ruhlu¸ etkileyici¸ yöneticilik yönü güçlü biri.


Ayrıcalığı : Şairdi. Hudeybiye’de Amr b. Salim ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.)’e bir uşak ile birlikte bir koyun sürüsü ve deve hediye etmişti.


Ömrü  : Yaşlı olmalı.


Ölüm yılı  : Tespit edilemedi.


Ölüm yeri : Medine olabilir.


Ölüm sebebi : Yaşlılık olabilir.


Hakkında  : Kabilesinin büyüklerindendi ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ona davet mektubu gönderdi. İslâm’ı kabul etti ve Medine’ye Peygamberimizi ziyarete gitti.


 


Kaynaklar: İsâbe¸ I. 292¸ IV. 508; Üsd¸ I. 106¸ 114¸ 312; İstîâb¸ I. 46¸ 51; İbn Sa’d¸ II. 95¸ 160¸ IV. 294¸ V. 458; DİA¸ VI. 494-495.


 


 


 

Sayfayı Paylaş