160.Sayı
Sayfa:2

DİKKAT EVDE KAYIT CİHAZI VAR

Somuncu Baba

"Birbirinden zeki küçük varlıklar¸ hayatı modelleyerek öğrenen birer kayıt ustalarıdır. Yürümeyi¸ konuşmayı¸ oturmayı hep modelleyerek öğrenirler. Bu yüzdedir ki çocuklarımızın… Devamını oku

OYUNUN KALP VE ZEKÂYA FAYDALARI

Somuncu Baba

Hz. Ali (r.a.) Efendimizin: "Çocuklarınızla yedi yaşına kadar oynayın¸ on beş yaşına kadar onlarla arkadaş olun¸ on beş yaşından sonra… Devamını oku

İN­TER­NET KUL­LA­NI­MI VE GE­Tİ­RİP GÖ­TÜR­DÜK­LE­Rİ

Somuncu Baba

"Özellikle internet kullanımı iç ve dış dünyamızı kuşatmıştır. Gençlerin daha çok kullanıp izlediği internet ağı¸ problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu… Devamını oku

DİLEDİĞİ KİMSEYİ HOR VE HAKİR DURUMA DÜŞÜRÜP BÜTÜN ÜSTÜNLÜK NİTELİKLERİNİ ONDAN KALDIRAN: EL-MÜZİL

Somuncu Baba

"Yüce Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan el-müzil sözlükte "hor ve hakir düşürmek" anlamına gelir. Allahu Teâlâ mü'minleri yüceltip… Devamını oku

KÜTAHYA VELÎLERİ

Somuncu Baba

Ahmed Dede¸ İstanbul'a giderek büyük âlim ve evliya Kütahyalı Merkez Efendinin hizmetinde bulundu. Merkez Efendiden aldığı icazetle insanlara İslâm'ın güzelliklerini¸… Devamını oku

KULLARIN GÖZÜNDE İTİBAR KAZANMAK !

Somuncu Baba

Bir insanın Allah katındaki değerini kullar elbette bilemez. Lâkin farz olan ibadetleri îfâsı¸ haramlardan kaçınması ile diğer insanlarla olan münâsebetleri… Devamını oku

MECAZÎ AŞKTAN İLÂHÎ AŞKA

Somuncu Baba

Sûfîlere göre aşk¸ öyle tesirli bir şeydir ki aşk deryasına dalan vahdet-i vücudun hakikatine erer. Bu durumda da maşuk¸ âşıkla… Devamını oku

TASAVVUFTA RENKLERİN DİLİ

Somuncu Baba

Tasavvufta renkler genelde birtakım hâlleri¸ makamları ve seyr ü sülûk esnâsındaki merhaleleri simgelemektedir. Hangi rengin hangi anlama geldiği sûfîden sûfîye¸… Devamını oku

HAYATIMIZDA SEVGİ ÖNCELİĞİ

Somuncu Baba

"İçindeki sevgi sistemini düzenli çalıştıranlar¸ sevmeyi beceren ve sevilmeyi hak eden kimselerdir. Bu sevgi kaynaklarından birini diğerine tercih etmek söz… Devamını oku

EVLİLİKTE MUTLULUĞU YAKALAMAK

Somuncu Baba

"En mutlu ve en sağlam beraberliklerde¸ eşler hem sevgili ve ortaktır¸ hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve… Devamını oku