بسر بن أبي أرطاة BÜSR B. EBÎ ERTÂT

Somuncu Baba

Bazı âlimler¸ onun sahabi olmadığını¸ Harre olayında Medine’de ve görev yaptığı diğer yerlerde kötü işler yaptığını ve Hz. Ali taraftarlarına karşı çok sert davrandığını¸ Hz. Peygamber’den sonra istikametini kaybettiğini ifade etmiştir.

Adı  : Büsr b. Ebî Ertât veya Büsr b. Ertât diye bilinmektedir.


Künyesi : Ebû Abdurrahman


Doğum yılı  : H. 2. sene veya daha sonra


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Umeyr b. Uveymir el-Kuraşî


Anne adı  : Zeyneb bintu’l-Ebras b. El-Halîs


Eş(ler)i  : Ummu Veled


Akrabaları  : Tespit edilemedi


Oğulları  : Velîd¸ Bekkâr¸ Abdullah


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi  : Kureyş’in Büsr boyundan


İslâm’a girişi: Doğumundan itibaren


Sohbet süresi: Çocuk olduğundan birkaç sene


Rivayeti : 3-4


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Basra¸ Şam¸ Yemen


Mesleği  : Askerlik¸ valilik


Hicreti  : Medine


Savaşları : Suriye¸ Mısır¸ Trablusgarp¸ Veddân¸ Ifrikıyye¸ Mağrip¸ Tarblus¸ Meccâne¸ Bizans savaşlarına ve fetihlerine katılmıştır.


Görevleri  : Komutanlık¸ Basra ve Yemen valiliği


Mizacı : Cesur¸ fedakâr¸ atılgan¸ savaşçı.


Ömrü  : H. 84 veya Muaviye döneminde.


Ölüm yılı  : H. 86


Ölüm yeri : Suriye veya Medine’de.


Ölüm sebebi : Yaşlılık.


Hakkında : Bazı âlimler¸ onun sahabi olmadığını¸ Harre olayında Medine’de ve görev yaptığı diğer yerlerde kötü işler yaptığını ve Hz. Ali taraftarlarına karşı çok sert davrandığını¸ Hz. Peygamber’den sonra istikametini kaybettiğini ifade etmiştir.


Hadisleri  : Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle dua ettiğini işittim: “Allah’ım¸ bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya rezaletinden ve ahiret azabından kurtar.” “Allah’ım¸ bütün işlerimizde senden yardım diliyoruz ve bize yardımını güzel eyle. Ve senden hayırlı bir hayat¸ hayırlı bir ölüm diliyoruz.”


 


Kaynaklar: İsâbe¸ I. 422; Üsd¸ I. 128; İstîâb¸ I. 157; DİA¸ VI. 494; Ahmed¸ Müsned¸ IV. 181; Taberânî¸ Musnedu’ş-Şâmiyyîn¸ III. 390¸ no: 2529; İbn Sa’d¸ II. 183.

Sayfayı Paylaş