DOKSANDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Bilmiş olunuz ki; bu hafta Zilhiccenin son haftasıdır. Beş gün sonra da hicrî tarih ile yeni seneye giriyoruz. Önümüzdeki Perşembe günü Muharremin ve yeni senenin birinci günüdür. …. günü hicrî yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü idi. Cuma gününe müsadif 10 Muharrem günü de Aşure'dir. Bu münâsebetle hutbemiz Muharrem ayının fazileti hakkındadır.

Şehrullah olan Muharrem ayı¸ aleyhi's-salâtu ve's-selâm efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret-i seniyyelerini buyurmalarının yıl dönümüdür. Cuma gününe müsadif yevm-i Aşuredir.

Muhterem Müslümanlar!


Bilmiş olunuz ki; bu hafta Zilhiccenin son haftasıdır. Beş gün sonra da hicrî tarih ile yeni seneye giriyoruz. Önümüzdeki Perşembe günü Muharremin ve yeni senenin birinci günüdür. …. günü hicrî yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü idi. Cuma gününe müsadif 10 Muharrem günü de Aşure'dir.  Bu münâsebetle hutbemiz Muharrem ayının fazileti hakkındadır.


Şehrullah olan Muharrem ayı¸ aleyhi's-salâtu ve's-selâm efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret-i seniyyelerini buyurmalarının yıl dönümüdür. Cuma gününe müsadif yevm-i Aşuredir. 


Ömrümüzden bir sene daha geçse de haberimiz yok. Öyle ise aklımızı başımıza alalım; maziye karışacak olan bu senemizi hayır ile kapayalım; temiz bir kalp ile Allah (c.c)'a dönelim. Şu bir sene içinde yaptıklarımızı bir kere düşünelim¸ kendimizi bir kere hesaba çekelim bir sene içinde dünya ve âhirete yarayacak ne gibi ameller yaptık; hep Allah (c.c) yolunda mı yürüdük¸ yoksa şeytan yollarına da saptık mı? İşte şöylece her mümin kendisini hesaba çekmeli bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahlara tevbe etmeli ve o senenin son sahifesini de tertemiz bir surette kapatarak her türlü günahlardan temiz ve pak olarak yeni seneyi karşılamalıdır. Eğer böyle yapar ve kendimizi sorguya çekersek¸ Allah (c.c)'ın rızâsına uygun düşmemiş olan işlerimizin affedilmesi için Allah'a yalvarırsak Allah da dualarımızı kabul buyurur¸ günahlarımızı affeder. Böyle temiz ve pak olarak yeni bir se-neyi karşılamak¸ insan için ne büyük bir saadettir. Yaptığı kusurları itiraf eden ve bundan dolayı Allah (c.c)'tan afv dileyen rahmetlerini ve lütuflarını¸ yalvaran bir kulundan “gafur¸ rahîm¸ şefik” olan Allah¸ esirger mi?


Böyle bir kulunu mağfiret etmez mi? Hiç şüphe yok ki kapısına gelen ve kendisinden mağfiret isteyen kullarını Allahu Teâlâ affeder¸ mağfiret eder rahmetle yarlığar.


Ey Cemâat-İ Müslimîn!


Öyle isi¸ biz de gafil bulunmayalım. Bu senemizi böylece kapatarak günahlarımızdan temizlenelim ve yeni seneye temiz olarak girelim. Yapabilenler¸ Muharrem ayını oruçla geçirsinler. Çünkü Muharrem ayı Ramazan ayından sonra en hayırlı bir aydır. Onun için bu ayda tutulan orucun sevabı pek ziyâde olur. Hiç olmazsa Muharrem ayının dokuzuncu¸ onuncu¸ on birinci günlerini oruçlu geçirmeye çalışınız.


Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki: “Farz namazlardan sonra¸ fazileti en çok olan namaz; gece yarısında kılınan namazdır. Ramazan orucundan sonra efdal olan oruç¸ Şehrullah olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Aşure ile ondan evvelki ve sonraki gün oruç tutun. Allah'tan öyle umarım ki Aşure günü tutulan oruç ile geçen sene işlenilen günahları af ve mağfiret eder.”


İşte Muharrem ayı böyle faziletlidir. Aşure; Muharrem'in onuncu veyahut dokuzuncu günü olduğu rivayetleri vardır. Binâenaleyh oruç tutmak isteyenler dokuzuncu onuncu ve on birinci günleri tutmalıdır.

Sayfayı Paylaş