156.Sayı
Sayfa:2

ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİNDE DİN DİLİ

Somuncu Baba

"Küçük çocukların taklitleri sadece fizikî davranışlardan ibaret olmayıp¸ duygu ve heyecanları da kapsamaktadır. Çocuğun yaşamında duyguların önemli bir yeri vardır… Devamını oku

VÜCUT DİLİNDE YALAN İŞARETLERİ

Somuncu Baba

"İnsanlar yalan işaretlerini; heyecanlandıklarında¸ korktuklarında¸ stresli ve sıkıcı ortamlara girdiklerinde¸ iş görüşmelerinde¸ haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde de yapabilmektedir." İnsan konuşurken kendini… Devamını oku

KÂİNÂTIN BÜTÜN İŞLERİNİ GÖRÜP GÖZETEN VE YÖNETEN: EL-MÜHEYMİN

Somuncu Baba

"Yüce Allah'ın el-Müheymin isminden alacağımız hisse şu olmalıdır: Hepimizin başta davranışlarımız olmak üzere¸ rızık ve ecellerimize kapsayıcı kudretiyle hâkim olanın… Devamını oku

ELAZIĞ VELİLERİ

Somuncu Baba

“Tasavvufta yol bir arı kovanına benzetilmiştir. Arı gibi gayet muntazam çalışmak ve arı gibi bal yapmak¸ karıncalar gibi kanaatkâr olmak… Devamını oku

CAMİİ VE ÇOCUKLAR

Somuncu Baba

Akif'in bahsini ettiği bu çocukluk hatırası 7-8 yaşlarına aittir. Babası¸ dinî yaşantıyı bizzat bu yaşantının merkez mekânı olan camide idrak… Devamını oku

KÂL İLE HÂLİN DENGESİ

Somuncu Baba

"Öncelikle Müslümanlar rabbin buyrukları ile son elçinin öğretilerini anlatarak insanları İslâm'a davet etmişlerdir. Bu bir gerçektir. Onlar muhteşem çabalarında ezberlerinde… Devamını oku

بريدة بن حصيب BÜREYDE B. HUSAYB

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yolculukta ona bazı eşyalar yüklemiş ve “ez-zâmile” (yük devesi) diye takılmıştır. Adı  : Büreyde¸ Âmir Künyesi… Devamını oku

GÖNÜL SÂFİYETİ

Somuncu Baba

İnsan fiilleri dinî açıdan ikiye ayrılır. Bedene ait fiillere a'mâl-i zâhire ve ef'âl-i beden denirken¸ kalbe ait fiillere a'mâl-i kulûb… Devamını oku

ALZEHİMER

Somuncu Baba

Hafıza öğrenilen her aktivitenin önce kayıt sonra uzun süreli bellekten çağrılma sürecini sağlayan beyin yetisidir. Yakın¸ orta ve uzak bellek… Devamını oku

KAPALI ÇARŞILARDAN AVM'LERE

Somuncu Baba

"Selçuklu'da ve Osmanlı'da iki temel düzenlemeden oluşan şehirlerde¸ ilkini halkın yerleşim alanları¸ ikincisini çarşıları oluştururdu. İşte bu çarşıları¸ atalarımız hem… Devamını oku