DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler….

Beni ey devri bî-dâd bir iki günlük misâfir tut


Diler lutf ile şâd eyle diler rencîde-hâtır tut


 


Gönül hengâm-ı vuslat her zamân elde tutup durmaz


Eline geçdiği dem cânını kurbâna hâzır tut


 


Sakın Bezm-i Elest'in çıkmaya ünsiyyeti cândan


O peymânı unutma ol demi aynında zâhir tut


 


Şuhûdum secde-gâhım dil-berin ebrûsu mihrâbım


Gerek zâhid beni mü'min gerek zu'munca kâfir tut


 


Hulûsî enfüs ü âfâkı koy yâr ile ol dâim


Cemâli seyrine cân dîdesin aç yâra nâzır tut

Sayfayı Paylaş