بريدة بن حصيب BÜREYDE B. HUSAYB

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yolculukta ona bazı eşyalar yüklemiş ve “ez-zâmile” (yük devesi) diye takılmıştır.

Adı  : Büreyde¸ Âmir


Künyesi : Ebû Abdullah¸ Ebû Sehl¸ Ebû Sâsân¸ Ebu’l-Husayb


Doğum yılı  : Bi’setten 10-15 yıl önce


Doğum yeri: Eslem


Baba adı  : Husayb b. Abdullah el-Eslemî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları  : Tespit edilemedi


Oğulları  : Süleyman¸ Abdullah ikiz idiler.


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi  : Eslem’in Sehmoğulları boyundan.


İslâm’a girişi: Hicret esnasında


Sohbet süresi: 10 yıl


Rivayeti  : 164


Yaşadığı yer: Mekke¸ Medine¸ Basra¸ Horasan¸ Merv


Mesleği  : Zekât memurluğu


Hicreti : Medine


Savaşları  : Kendi toplumuna görevlendirildiği için Bedir ve Uhud savaşları hariç Hz. Peygamber (s.a.v.)’le 16 gazveye katılmıştır.


Görevleri : Müreysî Gazvesi öncesi istihbarat¸ esirlerin muhafızlığı¸ Hudeybiye’ye gidişte rehberlik¸ sancaktarlık¸ zekât memurluğu¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’e kâtiplik¸


Fizikî yapı : Tespit edilemedi


Mizacı  : Cesur¸ girişimci¸ uyanık¸


Ayrıcalığı : Horosan bölgesinde vefat eden en son sahabidir.


Ömrü : Tahminen 90 küsur


Ölüm yılı  : H. 63.


Ölüm yeri : Merv


Ölüm sebebi: Yaşlılık


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yolculukta ona bazı eşyalar yüklemiş ve “ez-zâmile” (yük devesi) diye takılmıştır.


Hadisleri : “Hayra aracılık eden¸ onu yapan gibidir.” “(İbadetlerde) orta yolu izleyin. Zira kim din ile yarışmaya kalkışırsa yenik düşer.”


 


Kaynaklar: İstiâb¸ I. 56; İsâbe¸ I. 286¸ 324; Üsd¸ I. 110; DİA¸ VI. 492; Ahmed¸ Müsned¸ V. 346-361; İbn Sa’d¸ IV. 242¸ VII. 8¸ 365.

Sayfayı Paylaş