BÜDEYL B. VERKÂ بديل بن ورقاء

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Müslüman olması için Büdeyl’e mektup göndermiştir ve Hz. Ali’ye yazdırdığı bu mektupla daha sonraları ailesi iftihar etmiştir. Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber (s.a.v.) onun yüzündeki siyah kılları görünce yaşını sormuş¸ o da 97 deyince “Allah güzelliğini ve siyahını artırsın.” diye dua etmiştir.

Adı  : Büdeyl


Doğum yılı : M. 532’lerde


Doğum yeri  : Tespit edilemedi


Baba adı  : Verkâ b. Abduluzzâ


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Seleme¸ Abdullah¸ Nâfi’¸ Habîb¸ Râfi’¸ Abdurrahman¸ Amr¸ Osman¸ Muhammed¸


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Huzâa Kabilesinden


İslâm’a girişi: H. 7. senesinde


Sohbet süresi: 2-3 yıl kadar


Rivayeti : 1


Yaşadığı yer : Merruzzehran¸ Mekke


Mesleği  : Kabilesinin reisiydi


Hicreti : Tespit edilemedi


Savaşları : Mekke’nin fethi¸ Huneyn¸ Tebük savaşlarına katıldı.


Görevleri : Mekke fethine kabilesini getirmek¸ Huneyn ganimetlerini Ci’rane’ye götürüp kollamak¸


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Akıllı¸ basiretli ve siyaset bilen birisi.


Ayrıcalığı : Arap dâhilerinden sayılmaktadır. Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber (s.a.v.) Büdeyl’in evine girenlere güvence vermiştir.


Ömrü  : 100 yaşında


Ölüm yılı  : H. 11


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Müslüman olması için Büdeyl’e mektup göndermiştir ve Hz. Ali’ye yazdırdığı bu mektupla daha sonraları ailesi iftihar etmiştir. Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber (s.a.v.) onun yüzündeki siyah kılları görünce yaşını sormuş¸ o da 97 deyince “Allah güzelliğini ve siyahını artırsın.” diye dua etmiştir.  


Hadisleri : Bayram günü bineğiyle gelerek Mina’da şöyle seslenmiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her kim oruçluysa¸ orucunu bozsun. Zira bu bayram günleri yeme ve içme günleridir.”  


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 46; İsâbe¸ I. 275-276; Üsd¸ I. 106-107; DİA¸ 482-483; Müsned¸ IV¸ 323; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ IV. 293-294. Hâkim¸ Müstedrek¸ II. 274.

Sayfayı Paylaş