VELİLER VE HÜKÜMDARLAR

Somuncu Baba

Türk tarihinde millî¸ dinî ve insanî duygulara dayanan bir cihan hâkimiyeti mefkûresi askerî ve siyasî kudretle yayılırken manevî kudret ve kuvvetin daha net bir şekilde coğrafyaları etkilediği bir hakikattir. Nasihat yayınları arasında neşredilen¸ Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli'nin “Veliler ve Hükümdarlar” adlı kitabında bu gerçek dile getirilmektedir.


Türk tarihinde millî¸ dinî ve insanî duygulara dayanan bir cihan hâkimiyeti mefkûresi askerî ve siyasî kudretle yayılırken manevî kudret ve kuvvetin daha net bir şekilde coğrafyaları etkilediği bir hakikattir. Nasihat yayınları arasında neşredilen¸ Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli'nin “Veliler ve Hükümdarlar” adlı kitabında bu gerçek dile getirilmektedir.


Eserin takdim bölümünde şöyle denilmektedir:


“Anadolu coğrafyası başta olmak üzere bölgenin İslâmlaşmasında Kolanizatör Türk dervişlerinin¸ evliyaların ve mürşidlerin çok büyük etkileri vardır. Onlar hem hükümdarların yetiştirilmesi ve yönlendirilmesinde hem şehirlerin kurulmasında hem de medenileşmesinde çok önemli yere sahiptirler. Pek çok bölgeye zaviyeler¸ dergâhlar¸ vakıflar¸ medreseler¸ hanlar¸ hamamlar¸ kervansaraylar¸ şifahaneler inşa etmek suretiyle medeniyetin temelini oluşturmuşlardır. Aynı zamanda insanların kalplerini fethetmek suretiyle coğrafyaların İslâmlaşmasını sağlarken tüm sahalarda İslâm medeniyetinin nüfusunu ve nüfuzunu artırmışlardır. Uzantıları ve etkileri ise günümüze kadar devam etmiştir.”


Kesenceli¸ “Veliler ve Hükümdarlar” adlı kitabının önsöz bölümünde içeriğin ipuçlarını bizlere şöyle vermektedir:


“Millet olma şuurunun önemli bir boyutu da inançtır. Türk Milletinde millet olma şuurunu bu kadar yüksek tutan¸ ona ruh ve mana veren¸ onu güzelleştiren¸ his dünyasını ona göre meylettiren şüphesiz bu inanç boyutudur. Şu unutulmamalıdır ki tarih içerisinde başarılı olan her hükümdarın arkasında onu destekleyen ve yetiştiren¸ yönlendiren çok önemli maneviyat erenleri / mürşid-i kâmiller bulunmaktadır. Bunun içindir ki tarih şuuru ve bilinci yerleştirilirken bu önemli simaların nitelikleri ve kimlikleri insanlarımıza çok güzel bir şekilde anlatılmalı ve öğretilmelidir. Osmanlının kuruluşunda Şeyh Edebalı'nın¸ Orhan Bey döneminde Geyikli Baba'nın¸ İstanbul'un fethinde Akşemsettin (Akşeyh) Hazretlerinin¸ Yıldım Bayezit dönemi anlatılırken Şeyh Hamid-i Velî (Somuncu Baba)'nin rolleri; II. Murad dönemi anlatılırken Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri¸ Birinci Ahmed döneminde Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin ve pek çok velînin izleri net bir şekilde görülmektedir. Bu Allah dostlarının; tarihi¸ coğrafyaları ve hükümdarları çok boyutlu olarak yönlendirdikleri arşiv vesikaları ile belgelenmiştir.”


Tarih şuuru içerisinde ibretli hadiseler¸ örnek kıssalar ve ihtişamlı olaylar ile Allah dostlarının tesirleri ve hükümdarlarla yakın ilişkilerinin açık bir şekilde okuyucuya sunulduğu “Veliler ve Hükümdarlar” adlı kitap Nasihat Yayınları'nın 38. eseri olarak raflarda yerini almıştır.


Nasihat Yayınları: Tel. 0 422 615  15 54


Online Satış için tıklayınız

Sayfayı Paylaş