153.Sayı

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ AÇILIŞI

Somuncu Baba

Binalarla birlikte gönüllerin inşasını gaye edinen Vakfımız; Darende'ye ve ülkemize güzel bir eser armağan etmiştir. 15 Haziran 2013 tarihinde Şeyh… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler. Ey silsile-i aşkda girân-mâye-i ismet Ey kâfile-i hüsnde sipeh-sâlâr-ı muhabbet   Bir… Devamını oku

DERGÂH-I HAKK'A KUL OLMAK

Somuncu Baba

"Gazelin son beyti adeta bir ahitnâme niteliğindedir. Hulûsi Efendi (k.s.) tüm samimiyetiyle iki cihanda yalnızca gerçek Sevgili'yi arzu ettiğini ifade… Devamını oku

İNFÂK AHLÂKI

Somuncu Baba

Elbette sadece Yüce Allah'ın rızâsı istenerek infâk edilmelidir. Yardım edilen kimseden herhangi bir karşılık-menfaat beklenmemelidir. Bugün asgarî ücretle¸ hatta çok… Devamını oku

FENÂ DENİZİNDEKİ CEZBE

Somuncu Baba

“H. Hamideddin Efendi de Hacı Mehmet Emmi'ye ‘Misafirimiz ol bu sene seni umreye götürelim.' diye buyurur. Bu müjdenin üzerine Hacı… Devamını oku

BİLGİ VE ZENGİNLİK

Somuncu Baba

Para da bilgi de sonuçta vasıtadır. Önemli olan bunlara yüklediğimiz anlam ve bunları kullanma niyetlerimizdir. İşte bu noktada bu kavramlara… Devamını oku

TAKVAYI KUŞANDIRAN İBADET: ORUÇ

Somuncu Baba

İbâdetin yoğun iklimi olan üç aylar¸ değerini bilen müminler için gerçekten önemli fırsat zamanlarıdır. Bu aylar girdiğinde müminleri ayrı bir… Devamını oku

OSMANLI'DAN RAMAZAN HİKÂYELERİ

Somuncu Baba

"Sarayda Ramazanlar çok güzel olurdu. Bir hafta evvel hazırlık başlardı. Temizlik yapılır¸ Kiler-i Hümayun'dan bütün dairelere büyük sürahiler içinde türlü… Devamını oku

HALİD EL-BAĞDADÎ (K.S.)'NİN RÂBITA RİSALESİ (MUSTAFA HAKÎ EFENDİ'NİN OĞLU M. BAHATTİN YARAŞ EFENDİ)

Somuncu Baba

Elinizdeki bu risale daha önce birçok kişi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bahattin Efendinin Tasavvuf ve Menâkıb adlı eserini yayına hazırlarken Halid… Devamını oku

AZIKLARI YARATIP, BEDENLERİN VE RUHLARIN GIDASINI VEREN: "EL-MUKÎT"

Somuncu Baba

"İslâm'da genel mânâda rızk iki kısma ayrılır: Bunlardan ilki¸ mutlak¸ diğeri de tayin edilmiş rızktır. Birincisi herkesin yararlandığı ot¸ su¸… Devamını oku