BİŞR B. EL-BERÂ’ بشر بن البراء

Somuncu Baba

Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Hayber'deyken Zeyneb bint Haris adında bir Yahudi ka­dını verdiği bir ziyafette Peygamberimizi zehirlemek istedi. Yanına Bişr b. Berâ'yı alarak davet yerine giden Hz. Peygamber (s.a.v.) ikram edilen koyundan aldığı ilk lokmada zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Bişr ise saygısızlık olur düşün­cesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yut­tu. Bazı rivayetlere göre hemen orada¸ bir rivayete göre ise zehirin tesi­riyle bir yıl sonra vefat etti.

Adı  : Bişr b. el-Berâ’


Künyesi : Yok


Doğum yılı : Risaletten önce olmalı.


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : El-Berâ’ b. Ma'rûr el-Ensârî


Anne adı  : Halîde bint Kays


Eş(ler)i  : Kabîse bint Sayfî


Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Vâkıd b. Abdullah el-Leysî ile kardeş yaptı.


Oğulları : Yok


Kızları  : Âliye


Kabilesi : Hazrec’in Selemeoğulları boyundan.


İslâm’a girişi: Hicretten önce Müslüman oldu.


Sohbet süresi: On yıldan fazla


Rivayeti : Yok


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Ziraat ve askerlik


Hicreti : Yok


Savaşları : Bedir¸ Uhud¸ Hendek¸ Hudeybiye Musalahası¸ Hayber


Görevleri : Hz. Peygamber (s.a.v.) ona Selemeoğulları reisliğini verdi


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Hz. Peygamber (s.a.v.)’e saygılı¸ sabırlı


Ayrıcalığı : 2. Akabe Bey’atine katılanlardan ve sahabe okçularından


Ömrü  : Orta yaş


Ölüm yılı  : H. 7. sene


Ölüm yeri : Hayber veya Medine


Ölüm sebebi : Yahudi kadının zehirlediği koyundan yemesi sebebiyle


Hakkında  : Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Hayber'deyken Zeyneb bint Haris adında bir Yahudi ka­dını verdiği bir ziyafette Peygamberimizi zehirlemek istedi. Yanına Bişr b. Berâ'yı alarak davet yerine giden Hz. Peygamber (s.a.v.) ikram edilen koyundan aldığı ilk lokmada zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Bişr ise saygısızlık olur düşün­cesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yut­tu. Bazı rivayetlere göre hemen orada¸ bir rivayete göre ise zehirin tesi­riyle bir yıl sonra vefat etti.


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 51; İsâbe¸ I. 294; Üsd¸ I. 115; DİA¸ VI. 219; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ II. 107.

Sayfayı Paylaş