BİLAL B. HÂRİS بلال بن الحارث

Somuncu Baba

Müslüman¸ elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” “Kişi Allah’ın hoşnut olacağı öyle bir söz söyler ki¸ kendisiyle karşılaşacağı güne dek Allah’ın ne kadar büyük bir hoşnutluk yazdığını tahmin bile edemez. Yine kişi Allah’ın öfkeleneceği öyle bir söz söyler ki¸ kendisiyle karşılaşacağı güne dek Allah’ın ne kadar büyük bir gazap yazdığını tahmin bile edemez.”

  


Adı : Bilal b. Hâris


Künyesi  : Ebû Abdirrahmân


Doğum yılı: M. 602.


Doğum yeri: Eş’âr


Baba adı : Haris b. Usm b. Saîd el-Müzenî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları  : Hâris¸ Abdurrahman¸ Yahya¸


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi  : Müzeyne


İslâm’a girişi: H. 5. senesi


Sohbet süresi: 5 yıl


Rivayeti  : 3-4


Yaşadığı yer: Eş’âr¸ Medine¸ Basra


Mesleği : Koruculuk


Hicreti  : Medine


Savaşları  : Dûmetülcendel¸ Mekke’nin Fethi¸ Kadisiye ve İfrikıyye


Görevleri  : Habercilik¸ sancaktarlık¸


Fizikî yapı : Tespit edilemedi


Mizacı : Hareketli ve cevval idi.


Ayrıcalığı  : İyi bir biniciydi. Bir yarışmada Hz. Peygamber (s.a.v.)'in devesiyle yarıştı ve kazandı.


Ömrü  : 80 yaşlarında


Ölüm yılı : H. 60.


Ölüm yeri  : Basra


Ölüm sebebi: Yaşlılık


Hakkında : Hz. Peygamber (s.a.v.) ona Medine’deki Akîk bölgesini vermişti.


Hadisleri  :“Müslüman¸ elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” “Kişi Allah’ın hoşnut olacağı öyle bir söz söyler ki¸ kendisiyle karşılaşacağı güne dek Allah’ın ne kadar büyük bir hoşnutluk yazdığını tahmin bile edemez. Yine kişi Allah’ın öfkeleneceği öyle bir söz söyler ki¸ kendisiyle karşılaşacağı güne dek Allah’ın ne kadar büyük bir gazap yazdığını tahmin bile edemez.”


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 55; İsâbe¸ I. 326; Üsd¸ I. 128-129; DİA¸ VI. 153; Müsned¸ III¸ 469; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ I. 272¸ 291¸ 339.


Sayfayı Paylaş