BABA GİBİ YAR OLMAZ

Somuncu Baba

Babalığın eleştirilen duruma düşmesinin sebebi¸ çocuk bakımıyla çocuk eğitimini aynı şey sayan zihniyettir. Biyolojik¸ duygusal ve kültürel faktörler sebebiyle belki bakımda öncelik annenindir¸ ama eğitimde anne-baba ortak sorumluluğa sahiptir.

Başarılı anne-çocuk ilişkisinin ardında¸ doğrudan veya dolaylı olarak baba desteği görülür. Baba doğumdan itibaren çocuğun sorumluluğunu paylaşırsa¸ annenin yükü hafifler¸ kendini daha rahat hissederse çocuklarına karşı da daha verici olabilir.


Gelişme süreci içinde başarılı sosyal etkileşim¸ yeterli özgüven ve kendi kendini disipline etme gibi özelliklerin kazanılmasında başarılı bir "baba" modeliyle kurulan özdeşim çok önemlidir.


Araştırmalara göre babayla ilişkisi iyi olan çocuklarda okul başarısı yüksektir. Yine baba¸ disiplini sağlayan¸ geleceği planlayan¸ dış dünyayla etkileşimde bulunan bir birey olarak model olur (Anne ise kişiler arası ilişkileri düzenler). Baba "özdeşim" modeli olarak çocukların kişilik gelişimi için çok büyük önem taşımaktadır. Erkek çocuk babayla özdeşim kurarak ilerde nasıl bir erkek olacağına ilişkin modelleme yapar.


 Babanın yokluğu¸ pasifliği ya da ilgisizliği¸ çocuğun kişilik yapısını¸ ruh sağlığını etkiler ve davranış bozukluğuna sebep olabilir. Unutulmamalıdır ki babanın yokluğu bir şekilde (dayı-amca ile ) telafi edilebilir¸ ama baba varken yokluğu telafi edilemez.


 Babalar! Çocuklarınıza iyilik etmek istiyorsanız annelerini çok sevin!


 Baba¸ çocuğun zihinsel¸ psiko-seksüel ve kişilik gelişimini etkiler. "Babanın çocuk eğitimindeki etkisi¸ direkt ve dolaylı olur." Babanın çocuğuna dokunması¸ konuşması¸ oynaması ve çocukla ilgili çeşitli kararlara katılımı çocuğu "direkt" etkiler. Dolaylı etkisi ise eşiyle olan ilişkisinden çocuklara yansır. Eşine karşı davranışı ve eşiyle arasındaki ilişki biçimi sağlıklı değilse¸ anne duygusal olarak çocuğa yüklenir. Bütün duygusal yatırımını ona yapar. Beklentisi de çok artar. Bu da çocuğun bağımsız gelişimini engeller. Çünkü annenin babadan göremediği duygusal desteği ondan beklemesi küçük çocuk için çok ağır bir yüktür.


Bir Çocuk Şarkısından Alıntı: "Baba İşe Gitme! Paracıdan Para Al!"


Bugün maalesef babalar çoğunlukla eğitim sorumluluğunu anneye bırakmış ve adeta "para makinesi"ne dönüşmüştür. Evin ihtiyaçlarını karşılamakla görevinin bittiğini düşünür.


Bu yüzden eve gittiğinde sessizlik ister. (Çocuktan ayrı bir odada kalmayı bile isteyebilir). Baba ya çok çalıştığı için¸ ya da yorgun olduğu için çocuğuyla ilgilenecek enerjisi kalmaz.


 Cezalandırıcı ve engelleyici kararların uygulanması da bu yüzden babaya bırakılır¸ "Akşam baban gelsin görürsün." Anne akşam¸ gün boyu yapılan yaramazlıkları sıralar¸ babanın çocuğu cezalandırması beklenir. Otoriteyi temsil eden baba polise dönüşür. Böylece babanın çocuğa ayırdığı kısacık süre sevgisiz hale gelir.


Babalığın eleştirilen duruma düşmesinin sebebi¸ çocuk bakımıyla çocuk eğitimini aynı şey sayan zihniyettir. Biyolojik¸ duygusal ve kültürel faktörler sebebiyle belki bakımda öncelik annenindir¸ ama eğitimde anne-baba ortak sorumluluğa sahiptir.


– Baba eşi ve çocukları için güven kaynağıdır.


– Çocuklar onu¸ daha güçlü¸ daha çok bilen¸ daha çok saygı uyandıran kişi olarak bilirler.


– Babası "otoriter" ve az ilgilenen çocuklarda utangaçlık ve çekingenlik görülür


– Gevşek¸ fazla müsamahalı ve disiplinsizse¸ davranış bozukluğu görülür.


– Babası ilgilenen ve sevgi gösteren çocuğun¸ arkadaşlık ilişkileri daha iyidir¸ lider özellikli ve uyumlu olur.


– Çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimi için iki önemli hediye: Sevgi göstermek ve zaman ayırmaktır.


Ebeveynler olarak sorumluluğumuz çok büyük! O halde bu görevi iyi yapabilmek için bilgi ve tecrübeye ihtiyacımız var¸ bunu edinmeye çalışmalıyız. Çocuklarımıza bunu borçluyuz.

Sayfayı Paylaş