ASHAB-I BEDİR'İN İSİMLERİ VE FAZİLETİ

Somuncu Baba

“Bedir Gazası'na katılan sahabelerin esrarı¸ isimlerini okumanın
faziletleri hakkında bu güne kadar birçok müstakil eser ve çeşitli
yazılar kaleme alınmıştır.”

Nasihat Yayınları 2013'ün ilk aylarında yeni bir yayını okurlarıyla buluşturdu: Ashab-ı Bedir'in İsimleri ve Fazileti. Eseri yayına hazırlayanlar Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Hattat Cafer Kelkit.


Kitap¸ Takdim yazısıyla başlıyor. Sonraki bölümlerin başlıkları şöyle:


Bedir Gazvesi'nin Önemi ve Ashab-ı Bedir'in Fazileti


Bedir Ashabını Anmanın Fazileti


Ashab-ı Bedir'in İsimleri (Latin Alfabesi ile)


Ashab-ı Bedir'in İsimleri (Arap Alfabesi ile)


Takdim yazısında şöyle deniyor: 


Ay yüzlü Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medineli çocuklar ve gençler “Taleal bedru aleyna /Ay doğdu üzerimize” nidalarıyla onu karışlamışlardı. Hicret; Allah'a ortak koşanlara karşı mü'minlerin açtığı çetin mücadelenin bir çıkış hareketi ve zaferidir. Hicret; İslâm kardeşliğinin temelinin atıldığı en mükemmel hadisedir. Hicret Müslümanların bir araya gelerek teşkilatlanıp devletleştiği en önemli harekettir.


 


Kitabı yayına hazırlayan yazarlardan Prof. Dr. Ünal Kılıç Bedir Gazvesi ile ilgili şu görüşlere yer veriyor:


Bedir Gazvesi'ni önemli kılan husus onun İslâm tarihi açısından adeta bir dönem noktası olmasıdır. Aslında barış ve esenlik kökünden gelen ve savaş yerine barışı asıl olarak benimseyen İslâmiyet daha çok güler yüz¸ güzel söz ve hikmetli söylemlerle kendisini kabul ettirmiş¸ ona inananların da temel özellikleri bu doğrultuda şekillenmiştir.  Aslında son derece sıradan bir savaş gibidir bu haliyle Bedir Gazvesi. Dolayısıyla da üzerinde fazla durmaya değmez gibi görünmektedir. Oysa Bedir Gazvesi ve bu gazvede Hz. Peygamber (s.a.v.)'le birlikte mücadele eden Müslümanlar¸ hem Kur'ân hem de hadislerde kapsamlı bir şekilde ele alınmış¸ Bedir Mücahitleri'nin sahâbîler arasında ayrıcalıklı bir konumlarının olduğu ifade edilmiştir.


Hattat Cafer Kelkit de Bedir Gazasına katılan sahabelerin isimlerini okumanın faziletleri ilgili şu cümlelere yer veriyor eserde:


Bedir Gazası'na katılan sahabelerin esrarı¸ isimlerini okumanın faziletleri hakkında bu güne kadar birçok müstakil eser ve çeşitli yazılar kaleme alınmıştır. Bu çalışmaların genelinde Bedir ashabının isimleri anılarak yapılan duaların kabul olunacağı¸ bu mübarek isimleri anan mü'minleri¸ ilahi rahmetin¸ bereketin kuşatacağı¸ bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirileceği gibi birçok husus dile getirilmiştir. Buhari'de Bedir Gazâsı'na katılan sahabelerden Rifâa b. Râfi ez-Zerkâ (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: “Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.)'e gelerek şöyle demiştir: “Siz aranızda Bedir Gazâsı'na katılanları nasıl sayarsınız?” Rasûlullah “Müslümanların en üstünleri olarak sayarız.” dedi. Cebrail de: “Biz de Bedir Gazâsı'na katılan melekleri de öyle kabul ederiz.” dedi.”


 


Kitapta Bedir Savaşına katılan 319 sahâbinin ismi zikrediliyor. Bu isimler Latin ve Arap alfabeleri ile ve güzel bir hat ile yazılmıştır.


NasihatYayınları.com – 0422 615 15 54

Sayfayı Paylaş