BEŞÎR B. SA’D: بشير بن سعد

Somuncu Baba

Eşi Amra’nın emriyle oğlu Nu’man’a bir bağışta bulunmuş ve buna da Rasûlullah (s.a.v.)’ı şahit yapmak istemişti. Hz. Peygamber (s.a.v.) ona “Ondan başka oğulların var mı?” diye sordu. O: “Evet” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Peki ona verdiğinin benzerini diğerlerine de verdin mi?” diye sordu. O “Hayır” deyince Allah Rasûlü: “Beni haksızlığa şahit yapma!” buyurdu.

Mürreoğulları'na düzenlenen seriye çetin bir çatışmaya dönüştü ve otuz kişiden çoğu şehit düştü. Ayağından ağır şekilde yaralanan ve bayıldığı

Adı  : Beşîr b. Sa'd


Künyesi : Ebü'n-Nu'mân


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Sa'd b. Sa'lebe el-Ensârî el-Hazrecî


Anne adı  : Üneyse bint Halife


Eş(ler)i  : Amra bint Ravâha


Akrabaları : Abdullah b. Ravâha’nın eniştesidir.


Oğulları :Nu'mân. Aşağıdaki hadisten başka oğulları da olduğu anlaşılmaktaysa da¸ isimleri tespit edilemedi.


Kızları  : Ümeyme (Übeyye?)


Kabilesi : Hazrec


  İslam’a girişi: 2. Akebe bey’atine katılmıştır ve hicretten evveldir.


Sohbet süresi: On yıldan fazla


Rivayeti : 3-4 rivayeti var


Yaşadığı yer : Medine¸ Hımıs


Mesleği  : Askerlik¸ ziraat


Hicreti : Yok


Savaşları : Bedir¸ Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün savaşlar


Görevleri : Komutanlık. H. 7. senede Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Fedek¸ Vâdi’l-Kurâ vb. bazı seriyyelerin başına komutan tayin etti. Kaza umresinde silahların muhafızlığı görevini de ona verdi.  


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Karekterli¸ tutarlı biridir. Ensar’dan olmasına rağmen Hz. Ebu Bekir’e ilk bey’at eden odur.


Ayrıcalığı : Câhiliye döneminde okuma yazma bi­len nâdir kişilerden biriydi.


Ömrü : Orta yaşlı


Ölüm yılı  : H. 12


Ölüm yeri  : Irak-Kerbelâ’nın 40 km. batısındaki Aynü't-temr.


Ölüm sebebi : Şehid oldu.


Hakkında  : Eşi Amra’nın emriyle oğlu Nu’man’a bir bağışta bulunmuş ve buna da Rasûlullah (s.a.v.)’ı şahit yapmak istemişti. Hz. Peygamber (s.a.v.) ona “Ondan başka oğulların var mı?” diye sordu. O: “Evet” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Peki ona verdiğinin benzerini diğerlerine de verdin mi?” diye sordu. O “Hayır” deyince Allah Rasûlü: “Beni haksızlığa şahit yapma!” buyurdu.


Mürreoğulları'na düzenlenen seriye çetin bir çatışmaya dönüştü ve otuz kişiden çoğu şehit düştü. Ayağından ağır şekilde yaralanan ve bayıldığı için öldü sanı­lan Beşîr savaştan sonra kendine geldi ve gece civardaki bir Yahudi ailesine sığındı ve yara­ları iyileştikten sonra Medine'ye döndü.


Hadisleri : “Helal belli¸ haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki¸ çok kimseler bun­ları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa¸ onurunu da¸ dinini de tertemiz tutmuş olur.” “Allah bize sana salâvat getirmemizi emretti¸ peki bunu nasıl yapacağız?’ diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle deyin buyurdu: “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ Âl-i Muhammed¸ kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve bârik alâ Muhammedin ve alâ Âl-i Muhammed¸ kemâ bârekte alâ İbrâhîme fi’l-âlemîne. İnneke Hamîdün Mecîd.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 52-53; İsâbe¸ I. 311; Üsd¸ I. 122-123¸ 1316; DİA¸ V. 470. Müsned¸ IV¸ 268-269¸ 273; V¸ 273; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 531.

Sayfayı Paylaş