BEREKE BİNT SA’LEBE بركة بنت ثعلبة

Somuncu Baba

Allah Rasûlü ona: “Annemden sonra (ikinci) annem” derdi. Yine Peygamberimiz: “Kim cennet ehli bir hanımla evlenmek isterse Ümmü Eymen ile evlensin” buyurunca Zeyd onunla evlenmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini ziyarete gelen Hz. Ebû Bekr ile Ömer’i görünce Ümmü Eymen ağlamaya başlamıştı. Ona¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Allah nezdindeki yerinin iyi olduğunu hatırlatıp neden ağladığını sorduklarında ise cevaben Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatına değil¸ vefatıyla göğün haberinin¸ yani vahyin kesilmesine ağla

  


Adı : Bereke bint Sa’lebe b. Amr


Künyesi  : Ümmü Eymen¸ Ümmü’z-Zabbâ.


Doğum yılı  : Tahminen M. 560’larda


Doğum yeri : Mekke


Baba adı : Sa’lebe b. Amr


Anne adı  : Tespit edilemedi.


Eş(ler)i  : İslâm öncesinde Hazrec’den Ubeyd b. Zeyd ile Risaletin verilmesinden sonra kocasının ölümü üzerine de Peygamberimizin azadlısı Zeyd b. Hârise ile evlendi.


Akrabaları  : Tespit edilemedi.


Oğulları  : Eymen¸ Üsâme¸


Kızları : Tespit edilemedi.


Kabilesi  : Habeşli


İslâm’a girişi: İlk sene


Sohbet süresi: 23 yıl


Rivayeti  : Birkaç tane


Yaşadığı yer: Mekke¸ Medine


Mesleği : Dadılık¸ hemşirelik¸ ev hanımı


Hicreti  : Medine (İki defa Habeşistan’a gittiği de rivayet edilmektedir.)


Savaşları  : Uhud¸ Hayber


Görevleri  : Hz. Peygamber (s.a.v.)’e dadılık yaptı. Uhud’da su taşıdı¸ hemşirelik yaptı.


Fizikî yapı : Esmer¸ Mekke’den Medine’ye yürüyerek hicret edecek kadar hareketli


Mizacı : Akıllı¸ serinkanlı¸ bilge


Ayrıcalığı  : Hz. Peygamber (s.a.v.)’e babasından intikal etti ve Hz. Hatice ile evlenince onu azad etti.  


Ömrü  : 80 civarı


Ölüm yılı : H. 23


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi: Yaşlılık


Hakkında : Allah Rasûlü ona: “Annemden sonra (ikinci) annem” derdi. Yine Peygamberimiz: “Kim cennet ehli bir hanımla evlenmek isterse Ümmü Eymen ile evlensin” buyurunca Zeyd onunla evlenmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini ziyarete gelen Hz. Ebû Bekr ile Ömer’i görünce Ümmü Eymen ağlamaya başlamıştı. Ona¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Allah nezdindeki yerinin iyi olduğunu hatırlatıp neden ağladığını sorduklarında ise cevaben Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatına değil¸ vefatıyla göğün haberinin¸ yani vahyin kesilmesine ağladığını söylemişti.


Hadisleri  : “Kasten namazı terk etme! Zira kim kasten namazı terk ederse¸ Allah ve Rasûlü’nün zimmetinden uzaklaşmış olur.” 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 578-9; İsâbe¸ I. 170; VII. 169-173; VIII. 170-2; Üsd¸ I. 1320¸ 1427-8; DİA¸ V. 470; Müsned¸ VI¸ 421; III. 212; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ VIII. 223-6; Nubel⸠II. 223-6; İbn Asâkir¸ Târihu’d-Dimaşk¸ IV. 257-9; VIII. 48-52.

Sayfayı Paylaş