AKIL KALBİ ARARKEN

Somuncu Baba

Günümüz insanı maalesef siyer¸ tarih¸ ansiklopedi gibi kaynak kitapları okumuyor.

Bunların yerine daha çok haz duyarak¸ sıkılmadan¸ hem edebi zevk duyarak hem de hissederek olayları öğrenmek istiyor. Ve bunu da en güzel anlatan tür roman!

Günümüz insanı maalesef siyer¸ tarih¸  ansiklopedi gibi kaynak kitapları okumuyor.


Bunların yerine daha çok haz duyarak¸ sıkılmadan¸ hem edebi zevk duyarak hem de hissederek olayları öğrenmek istiyor. Ve bunu da en güzel anlatan tür roman!


Bunun farkına varan yayınevleri ve yazarlar hayal ürünü kurgular yerine¸ araştırma ve ansiklopediler yerine¸  roman ve hikâyelerini yaşanmış tarihi¸ dini¸ edebi şahsiyetlerin hayatlarını anlatan biyografilerden yola çıkarak kaleme almaya başladılar.


Bunun son örneğini¸ Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış¸ Başvezir Nizamülmülk'ün ünlü Nizamiye Medreselerinin Rektörü "Hüccet'ül İslâm" lakaplı İmam Gazali'nin hayatı¸ bütün yönleriyle kaleme alınan romanda görüyoruz.


Tus şehrinde babası İplikçi Muhammed Efendi'nin iplikçi dükkânında bir Gazali serüvenine başlıyorsunuz. Çocukluğu¸ gençliği¸ ilime olan muhabbeti¸ yatılı olarak medreselerde geçen eğitim hayatı¸ ilimde ve irfanda başarı merdivenini hızla çıkışı¸ İslam dünyasında bir anda kavuştuğu ün¸ şöhretin getirdiği ağır ruh hali¸ karşıt çevrelerle girilen çetin fikir mücadeleleri¸ inzivaya çekilme düşünceleri…


Romanın ismi "Akıl Kalbi Ararken".


İmam Gazali¸ ilahiyatçı¸ İslâm Felsefesi alanında yüksek lisans ve çalışmaları olan¸ Yazar-Şair Mürsel Gündoğdu tarafından başarılı ve edebi bir dille anlatılmış.


Yazar¸ gerçekten de entelektüel birikimini en üst seviyede eserinde ilmek ilmek dokumuş. Gazali'nin hemen hiç bilinmeyen¸ birçok yönünü bulup ortaya çıkarmış ve roman dili içerisinde oldukça şiirsel¸ felsefi ve tasavvufi bir dille İmam Gazali'yi konuşturmuş!  Romanın dili ve anlatımı öylesine akıcı ve etkileyici ki mekândan mekâna sürükleniyor¸ zaman geçiyor¸ aksiyoner kurgu sizi durmadan çimdikliyor sanki.


Eserde aynı zamanda Selçuklu Sultanları ile Halife arasında geçen mevzular¸ tartışmalar¸ sorunlar da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yazar dönemi ayrıntılı bir şekilde mercek altına alıp her yönüyle analiz ediyor sezdirmeden. Muhabbetle Kalınız.


………………….


Zor zamanlar¸ kahramanlar yetiştirir. Bu nedenle onları anlamak¸ ortaya çıktıkları dönemin şartlarını da anlamakla mümkündür.

Anlamamız gereken bu kahramanlardan biri de¸ hiç şüphesiz büyük İslam âlimi İmam-ı Gazalî'dir. Selçukluların siyasî çalkantılara ve Hasan Sabbah terörüne boğulduğu son döneminde yaşayan Gazalî¸ geride bıraktığı yüzlerce eser ile gerek İslam âleminde¸ gerekse insanlık âleminde çok derin izler bırakmıştır.

Çok iyi bir kelamcı¸ derin bir felsefeci¸ öncü bir mantıkçı¸ müçtehid bir fıkıhçı¸ mümtaz bir tasavvufçudur o. Pek çok farklı ekolü ilminde başarıyla birleştirmiştir. İslam âlimlerince kendisine Hüccetü'l-İslam¸ yani İs- lam'ın delili denir. Her asırda bir müceddidin geleceğini bildiren hadisten hareketle¸ yaşadığı asrın müceddidi olarak kabul edilir.


Akılların karıştığı bir düzlemde kalbin istikamet dairesini takipçilerine tanıtan bu güzide İslam âliminin hayatını roman üslûbu içinde okumak¸ bugünün karışık akıllarına eminiz önemli bir fayda sağlayacaktır…


 


Akıl Kalbi ararken¸ Mürsel Gündoğdu¸ Nesil Yayınları¸  304 sayfa¸ 2012.

Sayfayı Paylaş