GÖNÜL VE AŞKA DAİR

Somuncu Baba

Eserin önsözünde Prof. Dr. Kaplan çalışmasının hedefini ifadelerle özetliyor: "Hulûsî Efendi'nin şiirinde iki temel husus bariz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gönül ve aşk… Aslında bu iki kavram birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Aşk¸ gönlün bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Aşkın mahalli gönüldür. Aşk¸ gönülden fışkırıp çağlar. Gönül¸ Rahman'ın arşı olarak insanın asıl varlığını ifade eden tarafıdır. Hulusi Efendi(k.s.)'nin şiirleri gönlü¸ hakiki sahibine tahsis etme yolunda önemli bir hizmet ifa etmektedir. Onun şiirlerini okuyan gönül tez

Prof. Dr. Mahmut Kaplan¸ Dîvân Edebiyatını iyi bilen özellikle metin şerhi konusunda yaptığı şerhlerle adını duyuran kıymetli bir akademisyen. Kendisini Atatürk Kültür Merkezi Yayınları arasında çıkan Hayriyye-i Nabi isimli eseriyle tanıdığımız Kaplan'ın her biri kendi sahasında birbirinden değerli birkaç eseri: Neşâtî Divanı¸ Ahlâk Kitaplarımız¸ Deh Murg-ı Şemsî¸ Divan Şiirinin Kıyısında¸ Divandan Seslenen Bilge Şair¸ Klasik Türk Şiirinde Hz. Muhammed¸ Tevhid Fuzûlî¸ Aşkın Sultanı…


Kendisi de aynı zamanda bir şair olan Prof. Dr. Kaplan'ın son kitabı "Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvânı'nda Gönül ve Aşka Dair" ismini taşıyor. Kitap¸ adından da anlaşılacağı üzre Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı üzerine yapılan bir çalışma.


Kitabın takdim kısmını Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş yazmış. Şöyle diyor Ateş: "Şair¸ gül yetiştiricisi gibidir. Güzel kokular saçan gülfidanlarını yetiştirmenin zorluğuyla¸ gönül âlemindeki şiir demetlerinin okuyucuya sunulması ihtimam gerektirir. Onun içindir ki¸ güzelliğe meftun olanlar¸ şiir kadar güle¸ gül kadar şiire değer vermişlerdir. Zaten şiirlere manevî zenginliği veren gül kokuları taşıması değil midir?


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) de mutasavvıf bir şair olarak ilâhî muhabbeti¸ sanat ve estetik zevkiyle meydana getirdiği "Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî" adlı eserinde yukarıda saydığımız güzelliklerin tamamını bir gül destesi olarak sunar. Onun gül bahçesine girenler¸ en güzel kokuları hissedip¸ en güzel gülleri gönül bağından dererler. Aşkı yansıtan gül güzelliğindeki beyitlerin¸ mısraların verdiği okuma zevkiyle ilâhî vuslata yol bulur¸ manevî zevke ererler.


Edebî değer¸ ses ve âhenkle beraber¸ mana zenginliği ile okuyanı ve dinleyeni lahûtî âlemlere götüren bir seher yeli¸ bir sevda selidir. Çünkü Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) şiirlerini; ilhamın¸ aşkın¸ seher vaktinin¸ gülün¸ bülbülün sevdasını¸ sadâsını ruhunda hissederek ilâhî bir sırla¸ imanla¸ vecdle¸ hikmetle kaleme almıştır. Daha doğrusu her bir kelime¸ mısralar¸ beyitler¸ gazeller¸ ilâhîler¸ koşmalar doğuşla yazılmış¸ ilham ile ilâhî kudretle kendisine yazdırılmıştır. Onun için okuyana da¸ dinleyene de tesiri o nispette etkilidir…"


Eserin önsözünde Prof. Dr. Kaplan çalışmasının hedefini ifadelerle özetliyor: "Hulûsî Efendi'nin şiirinde iki temel husus bariz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gönül ve aşk… Aslında bu iki kavram birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Aşk¸ gönlün bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Aşkın mahalli gönüldür. Aşk¸ gönülden fışkırıp çağlar. Gönül¸ Rahman'ın arşı olarak insanın asıl varlığını ifade eden tarafıdır. Hulusi Efendi(k.s.)'nin şiirleri gönlü¸ hakiki sahibine tahsis etme yolunda önemli bir hizmet ifa etmektedir. Onun şiirlerini okuyan gönül tezkiyesine önemli bir müşevvik¸ değerli bir destek bulur. Biz de bu amaçla Hulûsî Efendi Divanı'nda gönül ve aşka dair söylenenleri tesbit etmeye çalıştık."


Kitabın diğer bölümleri şu başlıklardan meydana geliyor: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı'nda Gönül¸ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Dîvânı'nda Aşk¸ Gönül ve Aşk Merkezli Makalelerden Örnekler…


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi üzerine çalışma yapacaklar için ufuk açıcı bir kitap olan "Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvânı'nda Gönül ve Aşka Dair"¸ Nasihat Yayınlarının da 33. eseri. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvânı'nda Gönül ve Aşka Dair¸ 177 s. Ankara¸ 2012.

Sayfayı Paylaş