BERÂ B. MA’RÛR البراء بن معرور

Somuncu Baba

Adı  : Berâ b. Ma’rûr


Künyesi : Ebû Bişr


Doğum yılı : Tespit edilemedi.


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Ma’rûr b. Sahr el-Hazrecî


Anne adı  : Er-Rabâbbint Nu’mân


Eş(ler)i  : Halîdebint Kayş Hamîme bint Sayfî


Akrabaları : Annesi¸ Sa’d b. Muaz’ın halası olmaktadır.


Oğulları : Bişr.


Kızları  : Ümmü Bişr¸ Ümmü Mübeşşir¸ Ümmü Eneş er-Rebâb¸ Zabiyye¸ Sellâfe¸ Hind


Kabilesi : Hazrec’in Selime boyundan.


  İslâm’a girişi: Hicretten bir süre önce


Sohbet süresi:Çok az


Rivayeti : Yok.


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  :Ziraat


Hicreti :Yok.


Savaşları : Yok.


Görevleri : Hazrec’in liderlerindendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Akabe’de seçtiği 12 Nakib’den ilkiydi.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi.


Mizacı : Cesur¸ heyecanlı¸faziletli¸ müttakî ve cömert.


Ayrıcalığı : II. Akabe Biatında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ilk bey’at etti.


Ömrü : Yaşlı


Ölüm yılı  : Hicret öncesinde M. 622’de


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Namazların Kudüs'e doğru kılındığı günlerde o namazlarını Kâbe’ye yönelerek kıldı. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hicretinden bir ay önce vefat ede­ceğini hissedince naaşının Mekke'ye dönük olarak defnedilmesini¸ mallarının üçte birinin Hz. Peygamber (s.a.v.)'e verilmesini¸ birinin Allah yolunda harcanmasını¸ birinin de çocuklarına bırakılmasını vasiyet etti. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medi­ne'ye hicret edip de Berâ'ın vefatını öğ­renince kabrine gidip cenaze namazını kıldı ve “Allah’ım¸ onu bağışla¸ ona merhamet et ve onu cennetine al” diye dua etti. Ardından da kendisine verilme­sini vasiyet ettiği malları da Berâ'ın vâ­rislerine iade etti.


Sözleri :İkinci Akabe Biatında orada bulunan Medinelilere şöyle hitap etti: “Bize Muhammed’i ikram edip gönderen Allah’a hamd olsun. Biz¸ Yüce Allah’ın davetine uyduk¸ işittik ve itaat ettik. Ey Evs ve Hazrec halkı! Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin!”  


 


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 46-47; İsâbe¸ I. 282; Üsd¸ I. 108-109; DİA¸ V. 470;Ahmed¸ Müsned¸ III. 460; İbnSa’d¸ Tabakât¸ I. 222-3; III. 618-620; Zehebî¸ Nübel⸠I. 268-269.

Sayfayı Paylaş