YİRMİALTINCI HUTBE

Somuncu Baba

Ey Mü'minler¸ Ey Allâh'ın Sevgili Kulları!

Cenâb-ı Hakk¸ Kur'ân-ı Kerîm'inde buyuruyor ki; "Allâh'ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara¸ âhiret için çalış¸ üzerine farz olan ibâdeti hakkıyla îfâ et¸ vazîfe-i dîniyyeni güzelce yap¸ dünyâdan nasibini de unutma. Dünyâ için de çalış¸ sana vermiş olduğum kuvvetle; akıl¸ fikir¸ irâde ile; ilm ve irfân ile¸ mal ile dünyânı ma'mûr et. Allâh'ın kullarına¸ din kardeşlerine¸ hısım ve akrabâna iyilik et. Verdiğim ni'metlerin şükrünü böylec


Ey Mü'minler¸ Ey Allâh'ın Sevgili Kulları!


Cenâb-ı Hakk¸ Kur'ân-ı Kerîm'inde buyuruyor ki; "Allâh'ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara¸ âhiret için çalış¸ üzerine farz olan ibâdeti hakkıyla îfâ et¸ vazîfe-i dîniyyeni güzelce yap¸ dünyâdan nasibini de unutma. Dünyâ için de çalış¸ sana vermiş olduğum kuvvetle; akıl¸ fikir¸ irâde ile; ilm ve irfân ile¸ mal ile dünyânı ma'mûr et. Allâh'ın kullarına¸ din kardeşlerine¸ hısım ve akrabâna iyilik et. Verdiğim  ni'metlerin şükrünü böylece edâ et. Bir de¸ sakın yeryüzünde bi'z-zât veyahut bi'l-vâsıta fesâd çıkarmaya çalışma! Muhakkak bil ki; Allâh müfsidleri sevmez." (Kasas¸ 77.)


İnsanın hayırlısı; dünyâsı için âhiretini¸ âhireti için de dünyâsını  terk etmeyip her ikisi için çalışan ve halkın başına yük olmayandır. İnsan hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâya sarılmalı¸ yarın ölecekmiş gibi  âhiret için çalışmalıdır.


Cemâat-ı Müslimîn! Âhiretiniz için çalışın¸ dünyânızı da unutmayın! Allâh (c.c)'ın verdiği ni'metleri mahalline sarf edin. Hem dünyânızı¸ hem âhiretinizi ma'mûr etmeye bakın. Herkese iyilik edin¸ bir de sakın ha yeryüzünde fesâd çıkarmayın¸ fesâda âlet olmayın. Allâh (c.c)'ın emirlerine itâat ve nehy ettiklerinden hazer ediniz ki; dünyâ ve âhirette felâh bulasınız.  


Cemâat-i Müslimîn!


Cenâb-ı Allâh Kur'ân-ı Kerîm'inde buyuruyor ki; "Hem Allâhu Zü'l-celâl¸ hem onun paygamberine mûtî' olunuz¸ birbirinizle uğraşmayınız. Korkaklaşır kuvvetten düşer¸ şevketiniz de elinizden gider. Bir de hiçbir düşman¸ hiçbir tehlike karşısında metâneti elden bırakmayınız. Şüphe yok ki¸ Allâh sabredenlerle beraberdir." (Enfâl¸ 25.)


Dünyâda sefîl¸ âhirette rezîl olmayalım dersek¸ bu âyet-i kerîmenin gösterdiği yolu ta'kîb etmeliyiz. Resûl-i Ekrem (s.a.v) efendimiz de bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyorlar. "Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize hased etmeyiniz. Birbirinize dargın durmayınız. Ey Allâh'ın kulları kardeş olunuz! Bir Müslim için darılıp da din kardeşini üç günden ziyâde terk etmek¸ onunla görüşmemek helâl olmaz."


Cemâat-i Müslimîn! Allâh (c.c)'a ve Resûlüne dâimâ itâat edelim¸ aramızda tefrika ve nifâka meydân vermeyelim. Her vakit sabır ve metâneti¸ hüsn-i muâşereti elden bırakmayalım. Sâbit bir azîm ile dâimâ  yükselmeye¸ dâimâ  ileri gitmeye çalışalım.

Sayfayı Paylaş