ŞAKADAN ANLAMAYAN BİLİNÇALTI

Somuncu Baba

"Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz¸ ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz bilincin görevidir."derJoseph Murphy.

Freudbilinci¸ kişinin kendisinden ve çevresinden haberdar olma hali olarak tarif ederken; bilinçaltını da kişinin zihninde bulunan fakat farkında olmadığı dürtüler¸ yaşantılar ve tutumlar olarak tarif etmektedir.

Eğitimci yazar M. Emin Karabacak'ın Bayramlık İstemeyen Çocuklar (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler)  kitabından sonra ikinci kitabı Bilinçaltı Aptaldır Şakadan Anlamaz kitabı da okurlarla buluştu.


Birinci kitabı çocuk eğitimi alanında yazılmış bir eser iken; ikinci kitabı ise kişisel gelişim ağırlıklı bir kitaptır. Yazar birinci kitabında olduğu gibi ikinci kitabında da ele aldığı psikolojik konuları ayet ve hadislerle desteklemiştir.


Çağımızın hastalığı olarak tarif edilen psikolojik hastalıklarının birçoğunda dini yaşayamamanın verdiği sıkıntılar yatmakta olduğunu ve buna bağlı olarak da insanların egosantrik duygularının ön plana çıktığını dile getiren yazar; bu kitabında çözüm yollarını da birlikte sunmuş.


İki bölümden oluşan kitapta birinci bölüm kişisel gelişim adı altında kişisel gelişim ayet-hadisler ve İslam tarihinden örneklerle desteklemiştir. Hz Peygamber (s.a.v.) hayatında öğrenilmiş çaresizlik var mıydı en dikkat çekici örneklerinden biri. Bunun yanında Müslümanın kişisel gelişimi için bilinçaltının da olumlu olması gerektiğini savunan yazar¸ bunu da bir başlık altında ele almıştır. Bugünkü sıkıntılarımızın birçoğunu kullukta ve yaşamda anı yaşayamamadan kaynaklandığını ifade etmektedir. Genel olarak bu bölümde yazar; kişinin bakış açısı bilinçaltını¸ bilinçaltı da davranışlarını olumlu ya da olumsuz olarak etkilediğini ele almış.


Yazar ikinci bölümde daha çok günlük hayattaki psikolojik rahatsızlıkların nedenleri ve çözüm yollarını ele almış. Yazar yine bu bölümde de psikolojik rahatsızlıkların temelinde kültürel ve dini değerlere göre yaşanmamasından kaynaklandığını ele alarak psikolojik rahatsızlıkları ayet be hadislerle anlatarak çözüm yollarını da sunmuştur. Psikolojik kişiliğimizi tanımada gülme ve ağlamanın psikolojik dili¸ ağlamanın ve duanın psikolojik faydaları yanında baş ağrısından titizliğe¸ fazla kilolardan vücut şekil bozukluğuna¸  nomofobidentokofobi gibi konuları güncellediğine de dikkat ederek psikolojik ve dini olarak ele almıştır.


***


"Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz¸ ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz bilincin görevidir."derJoseph Murphy.


Freudbilinci¸ kişinin kendisinden ve çevresinden haberdar olma hali olarak tarif ederken; bilinçaltını da kişinin zihninde bulunan fakat farkında olmadığı dürtüler¸ yaşantılar ve tutumlar olarak tarif etmektedir.


Bilinçaltı çöp tenekesine benzer. Çöp tenekesine ne atarsan at¸ hepsini kabul eder. İster çeyizini¸ ister bileziğini¸ ister paranı¸ ister kitabını¸ ister çocuk bezini¸ ister yemek artığını¸ ister çocuğunu¸ istersen de kendini at hepsini kabul eder. Onun için değerli ya da değersiz önemli değildir. Onun görevi atılanları biriktirmektir. Ne zamana kadar? İşimize yarayana ya da onu boşaltıncaya kadar!


 "Bilinçaltı aptaldır¸  şakadan anlamaz¸ her şeyi doğru olarak kabul eder." gerçeğini göz önünde bulundurarak duygu ve düşüncelerimizi ona göre değerlendirmeliyiz. Bunun için ileride karşımıza çıkabilecek olumsuz düşünceleri veya istenmedik davranışları¸ geri plandaki bilinçaltı mesajlarına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmeliyiz.


Bilinçaltının aptallığına karşı¸ bizim kendimizle barışık olmamız gerekir. Önce duygu ve düşünce boyutunun olumlu olması gerekir. İnsanlara karşı bakış açımızın yanı sıra onlara söz¸ tavır ve davranışlarımızla olumlu bakmamız gerekir. Yoksa "Ben böyle bir hata yapmazdım¸ nasıl oldu da böyle bir hata yaptım¸ anlamadım" gibi bilinçaltı oyunlarına gelebiliriz.


 


 


ÇİZGİ KİTABEVİ
Adres: Mimar Muzaffer Caddesi 62/D Meram/KONYA
Tel: (0 332) 353 62 65 – (0 332) 353 62 66
Fax: (0 332) 353 10 22

E-mail:
bilgi@cizgikitabevi.com
bilgi@tebesiryayinlari.com

Sayfayı Paylaş