BERÂ B. MÂLİK البراء بن مالك

Somuncu Baba

Saçı başı dağınık¸ eski elbiseler giydiği için önemsenmeyen öyle kimseler vardır ki Allah adına yemin ederek bir şey deseler Allah isteklerini geri çevirmez. Berâ b. Mâlik de bunlar­dandır.” Çok fazla cesur olduğu için Hz. Ömer onu savaşlarda komutan yapmadığı gibi¸ komutanlarına da orduyu tehlikeye atar endişesiyle ona komutanlık verilmemesi talimatını göndermişti.

  Adı  : Berâ b. Mâlik


Künyesi : Tespit edilemedi


Doğum yılı : Tahminen bi’set yıllarında


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Mâlik b. Nadr el-Hazrecî


Anne adı  : Sehmâ. Bazıları ÜmmüSüleymbintMilhân’dır der.


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Enes b. Mâlik’in baba bir kardeşidir.


Oğulları :Tespit edilemedi


Kızları  :İsmi belirtilmeyen bir kızından söz edilmektedir.


Kabilesi : Hazrec’inNeccârOğulları’ndan.


  İslâm’a girişi: Medine’nin ilk yıllarında


Sohbet süresi:Yaklaşık 8 yıl


Rivayeti : 1


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  :Askerlik¸ kervanlarda deve sürücülüğü


Hicreti :Yok


Savaşları : Bedir dışında diğer savaşların tümüne katıldı.


Görevleri :Sesi güzeldi ve ezgi¸ şarkı vb. söylemeyi severdi. Bazı yolculuklarda Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ezgiler söyler¸ kervandaki develeri de söylediği ezgilerle sevk ve idare ederdi.


Fizikî yapı  : Güçlü kuvvetli¸ cesaretliydi. Tek başına savaşlardaki mübarezelerde yüzden fazla müşrik öldürmüştü.


Mizacı : Kahramandı.Hz. Ebû Bekir'in Müseylimeüzerine gön­derdiği orduya katıldı. Müseylimeve asker­lerinin sığındıkları kaleye mızrak­lar ucunda havaya kaldırılan bir kalkan içinde fırlatılarak girdi.Oradaki düşman askerleriyle çarpı­şarak Müslümanları içeriyesokmayı başardı amabu esnada seksenden fazla yara aldı. Hâlid b. Velîd'inteda­visiyle bir ay sonra iyileşebildi.


Ayrıcalığı : İran ulularından Merzubân’ı öldürmüş ve üzerinden çıkan çok kıymetli malın (selb) beşte biri onun olmuştu.


Ömrü : Tahminen 40-50 yaşlarında


Ölüm yılı  : H. 20


Ölüm yeri  : Tüster


Ölüm sebebi : Şehit


Hakkında  : “Saçı başı dağınık¸ eski elbiseler giydiği için önemsenmeyen öyle kimseler vardır ki Allah adına yemin ederek bir şey deseler Allah isteklerini geri çevirmez. Berâ b. Mâlik de bunlar­dandır.” Çok fazla cesur olduğu için Hz. Ömer onu savaşlarda komutan yapmadığı gibi¸ komutanlarına da orduyu tehlikeye atar endişesiyle ona komutanlık verilmemesi talimatını göndermişti.


 


Kaynaklar:İstîâb¸ I. 47-48; İsâbe¸ I. 280-281; Üsd¸ I. 108; DİA¸ V. 469.Müsned¸ III¸ 254; İbnSa’d¸ Tabakât¸ VII. 16-17; Tirmizî¸ Menâkıb 55¸ no: 3854;Müstedrek¸ III. 330-331; Nübel⸠I. 195-198.

Sayfayı Paylaş