DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…

Ey yâr olmak istemedin bir lahza âşinâ bana


Hastalığım bilip derdimi eylemedin şifâ bana


 


Yolunda bezl-i cân etmek bir îd-i ekberdir


Korkarım olasın bir yâr-ı bî-vefâ bana


 


Lutfuna bir lahza bu gönlümün ümîdi yok


Cevrini lutf edip eyle atâ bana


 


Duân mümkün değil ermek gedâlara


Kereminle ihsânı kıl bir bedduâ bana


 


Mecnûn gibi giriftâr-ı derd-i aşkım ey Leylâ


Duâ kıl ki ermeye nâgehân bir devâ bana


 


Cânım tenimde senin emânetindir al


Tâ ki başkalarından ermeye bir kazâ bana


 


Hulûsî'yi hançer-i gamzen ile şehîd kıl şehâ


Rûz-ı Mahşer'de desinler şehîd-i Kerbelâ bana

Sayfayı Paylaş