البراء بن عازب BERÂ B. ÂZİB

Somuncu Baba

13-14 yaşlarındayken Bedir Savaşı’na katılmak istemiş ancak henüz küçük olduğu gerekçesiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından geri çevrilmiştir.

Hadisleri : Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Ensar’dan bir adama yatağına yattığında şöyle dua etmesini söylemiştir: “Allah’ım! Canımı sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. Durumumu sana havale ettim. Sırtımı sana dayandırdım. Senden ümit ederek ve yine senden korkarak… Senden başka ne sığınacak yer vardır¸ ne de kurtulacak. İndirdiğin kitabına da¸ gönderdiğin Peygamberine de inandım.’ Eğer bunu sö

البراء بن عازب  Adı  : El-Berâ b. Âzib


Künyesi : Ebû Umâre¸ Ebu’t-Tufeyl¸ Ebû Amr¸ Ebû Ömer


Doğum yılı : Bi’setin hemen öncesinde


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Âzib b. el-Hâris el-Ensârî


Anne adı  : Tespit edilemedi.


Eş(ler)i  : Habîbe bint Ebî Habîbe veya Ümmü Hâlid b. Sâbit


Akrabaları : Ebû Burde b. Niyâr dayısıdır.


Oğulları : Yezîd¸ Ubeyd¸ Zeyd¸


Kızları  : Hafsa¸ Tahyâ¸


Kabilesi : Evslidir. İbn Abdilber’e göre ise Hazrec’lidir.


İslâm’a girişi: Çocuk yaştayken girdi


Sohbet süresi: 10 yıl


Rivayeti : 305


Yaşadığı yer : Medine¸ Kûfe


Mesleği  : Hayvancılık¸ ziraat¸ askerlik¸


Hicreti : Yok


Savaşları : 15 yaşından itibaren Uhud dâhil birçok savaşa ve seriyyeye katıldı. Cemel ve Sıffîn Savaşlarında Hz. Ali (r.a.)’nin yanında yer aldı.


Görevleri : Muallimlik


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi.


Mizacı : Cesur; Hadis ve sünnetleri öğrenmeye ve öğretmeye düşkün. Yakut-altın yüzük takarmış.


Ayrıcalığı : Hadis rivayetiyle meşhurdur.


Ömrü  : 80 küsur


Ölüm yılı  : H. 71 veya 72


Ölüm yeri : Kûfe


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : 13-14 yaşlarındayken Bedir Savaşı’na katılmak istemiş ancak henüz küçük olduğu gerekçesiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından geri çevrilmiştir.


Hadisleri : Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Ensar’dan bir adama yatağına yattığında şöyle dua etmesini söylemiştir: “Allah’ım! Canımı sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. Durumumu sana havale ettim. Sırtımı sana dayandırdım. Senden ümit ederek ve yine senden korkarak… Senden başka ne sığınacak yer vardır¸ ne de kurtulacak. İndirdiğin kitabına da¸ gönderdiğin Peygamberine de inandım.’ Eğer bunu söyleyen kişi o gece ölürse¸ fıtrat üzere ölür.”


Sözleri   : “Mazluma yardım ediniz.” 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 48; İsâbe¸ I. 278; Üsd¸ I. 107-108; DİA¸ V. 469; Müsned¸ IV¸ 280-304; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ IV. 364-368; VI. 17; Nübel⸠III. 194-196.


 


 

Sayfayı Paylaş