عياش بن أبي ربيعة AYYÂŞ B. EBÎ RABÎA

Somuncu Baba

Müşrikler onu kandırarak Medine’den Mekke’ye götürüp birkaç sene hapis etmişler ve yeniden hicret etmesini engellemişlerdi. Bu durumuna çok üzülen Hz. Peygam­ber uzunca bir müddet sabah¸ öğle ve yatsı namazla­rında¸ “Allahım! Ayyaş b. Ebû Rebîa’yı ve Mekke'deki di­ğer güçsüzleri kâfirlerin elinden kurtar” diye dua etmişti.

Adı  : Ayyâş


Künyesi : Ebû Abdillâh


Lakabı : Zü’r-Ramheyn


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Amr b. el-Muğîre el-Kureşî el-Mahzûmî


Anne adı  : Esmâ bint Mahreme et-Temîmiyye (Ümmü’l-Cellâs)


Eş(ler)i  : Esmâ bint Seleme


Akrabaları : Hâlid b. Velîd ve Ebû Cehil'in amcaza­desi ve ana bir kardeşi


Oğulları : Abdullah¸ Hars¸ Abdurrahman


Kızları  : Ümmü’l-Hâris¸


Kabilesi : Kureyş’in Mahzum boyundan


  İslam’a girişi: İslam’ın ilk günlerinde


Sohbet süresi: 20 yıla yakın (Mekke’de birkaç yıl tutuklu kaldı)


Rivayeti : 2-3


Yaşadığı yer : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine¸ Şam


Mesleği  : Ticaret


Hicreti : Habeşistan¸ Medine


Savaşları : Mekke’de hapis edildiği için Bedir¸ Uhud ve Hendek savaşlarına yüzden katılamadı.


Görevleri : Hz. Peygamber onu bazı bölgelere elçi olarak göndermiştir.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Tespit edilemedi


Ayrıcalığı : İslam’a ilk girip işkence görenlerden; hem Habeşistan’a¸ hem de Medine’ye hicret edenlerden.


Ömrü : 60-70 civarında


Ölüm yılı  : H. 15.


Ölüm yeri  : Şam¸ Mekke¸ Yermük veya Yemâme’de öldüğü kayd edilmektedir.


Ölüm sebebi : Yermük veya Yemâme’de şehit düştüğü nakledilir.


Hakkında  : Müşrikler onu kandırarak Medine’den Mekke’ye götürüp birkaç sene hapis etmişler ve yeniden hicret etmesini engellemişlerdi. Bu durumuna çok üzülen Hz. Peygam­ber uzunca bir müddet sabah¸ öğle ve yatsı namazla­rında¸ “Allahım! Ayyaş b. Ebû Rebîa’yı ve Mekke'deki di­ğer güçsüzleri kâfirlerin elinden kurtar” diye dua etmişti.


Hadisleri : “Bu ümmet bu (Kabe’ye) tazim ve hürmet gösterdikleri sürece hayır üzeredirler. Ama bunu terk edip zayi ettiklerinde helak olurlar.” 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 381-382; İsâbe¸ IV. 750; Üsd¸ I. 884; DİA¸ IV. 296-7; Müsned¸ III¸ 420; IV¸ 347; Müslim¸ Mesâcid¸ 294-295; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ IV. 129.


 


Bir sonraki sahabî: البراء بن عازب   Berâ b. Âzib

Sayfayı Paylaş