AVF B. MÂLİK عوف بنمالك

Somuncu Baba

Te­bük Seferi'nde ziyarete gidince Hz. Peygamber (s.a.v.) onu çadırına buyur etmiş¸ o da “Bütün vücudumla mı gireyim¸ Yâ Rasûlallah?” diye sormuş¸ o da¸ “Bütün vücudunla gir” demişti.

  Adı  : Avf b. Mâlik


Künyesi : EbûAbdirrahmân¸ Ebû Abdullah¸ Ebü Muhammed¸ EbûAmr¸ EbûHammâd gibi künyeleri vardır.


Doğum yılı : Tahminen M. 600 başlarında


Doğum yeri  : Tespit edilemedi


Baba adı  : Mâlik b. EbîAvf el-Eşcaî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’de onu Ebu’d-Derdâ ile kardeş yaptı.


Oğulları :Sâlim¸


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Eşca’


  İslâm’a girişi: H. 6. senesi


Sohbet süresi:4 yıl


Rivayeti : 67 hadis


Yaşadığı yer : Medine¸ Humus


Mesleği  : Ziraat ve askerlik


Hicreti : Yok


Savaşları : Hayber¸ Mûte ve Tebük savaşlarına¸ Mekke’nin fethine katıldı. Yezid kumandasında İstanbul’un fethine de katıldı.


Görevleri : Mek­ke fethinde Eşca' kabilesinin sancaktarlığını yaptı.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi.


Mizacı : Şakacı bir mizaca sa­hipti.


Ayrıcalığı : Kahramanlığıyla meşhur idi.


Ömrü : Uzun bir ömür yaşadı.


Ölüm yılı  : H. 73.


Ölüm yeri  : Humus


Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık


Hakkında  : Te­bük Seferi'nde ziyarete gidince Hz. Peygamber (s.a.v.) onu çadırına buyur etmiş¸ o da “Bütün vücudumla mı gireyim¸ Yâ Rasûlallah?” diye sormuş¸ o da¸ “Bütün vücudunla gir” demişti.


Hadisleri : “Uzun ömür¸ mü’minin ancak hayrını artırır.”


 


 


Kaynaklar:İstîâb¸ I. 380; İsâbe¸ III. 11¸ V. 744; Üsd¸ I. 881; DİA¸ IV. 115; Müsned¸ VI. 22-29; İbnSa’d¸ Tabakât¸ VII. 400; Nübel⸠II. 487-490.

Sayfayı Paylaş