GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOHBETLER

Somuncu Baba

Nasihat Yayınları tarafından yayınlanan "Gönülden Gönüle Sohbetler" isimli kitap okuyucusuyla buluşuyor. 385 sayfalık eser Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H.Hamideddin Ateş Efendi'nin takdimiyle başlıyor. Aslında bu takdim kitabın hem özeti hem de sohbet üslubu hususunda bir tür açıklama özelliği gösteriyor. Sohbetin mahiyeti ve sohbet geleneği hususunda şöyle diyor H.Hamideddin Ateş Efendi: "Sohbet¸ insanın suya duyduğu ihtiyaç gibidir. Rastgele toplanmış¸ şuursuz¸ gayesiz¸ sıradan bir topluluk sohbet ortamı oluşturamaz&ce

 Nasihat Yayınları tarafından yayınlanan "Gönülden Gönüle Sohbetler" isimli kitap okuyucusuyla buluşuyor. 385 sayfalık eser Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H.Hamideddin Ateş Efendi'nin takdimiyle başlıyor. Aslında bu takdim kitabın hem özeti hem de sohbet üslubu hususunda bir tür açıklama özelliği gösteriyor. Sohbetin mahiyeti ve sohbet geleneği hususunda şöyle diyor H.Hamideddin Ateş Efendi: "Sohbet¸ insanın suya duyduğu ihtiyaç gibidir. Rastgele toplanmış¸ şuursuz¸ gayesiz¸ sıradan bir topluluk sohbet ortamı oluşturamaz¸ oluştursa da o sohbetten bir haz alamaz… Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in iman halkası etrafında toplanan¸ onun sohbet şerefine erişen bahtlı insanlara  “sahabe”  denilmiştir. Âlemlerin Efendisi (s.a.v.) bu ilim ve edep abidelerini sohbetleriyle yetiştirmiştir.  Peygamberimizden görerek¸ duyarak ve tatbik ederek sahabe efendilerimiz hayatlarını bu muhabbet halkasının içinde idame ettirmişlerdir."


H.Hamideddin Ateş Efendi¸ Bahaeddin Nakşbend Hazretlerinin sohbet konusundaki şu sözlerini naklediyor: "Bizim sohbetimize gelenlerin bazısının gönlünde muhabbet tohumu vardır¸ dünyevî alâkaların dikenleri arsasında bu tohum gelişememiştir. Bu durumda bizim vazifemiz o dikenleri temizlemektir. Bazılarının gönlünde ise muhabbet tohumu yoktur. Burada vazifemiz tohum oluşturmaktır."


Eserdeki sohbetler¸ aslında gerçek manada yapılan sohbetlerin bir bakıma yazılı hâle getirilmesinden oluşuyor. Kitabın sonunda faydalanılan eserler¸ zengin bir kaynakça listesi olarak verilmiş.


Olaylara ve kavramlara İslâmî ve tasavvufî bir nazarla bakılan eserde ele alınan konuların bazıları şunlardır: Tasavvufî edep kuralları¸ Mürşid-i kâmilin özellikleri¸ Olgun ihvan yani olgun dervişin özellikleri¸ Mürşid-i kâmile gösterilmesi gereken âdâb¸ Müridin amel ve ahlâkını güzelleştirmesi¸ İstanbul'un fethinin manevî boyutları/ manevî etkiler¸ Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî ¸ Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî¸ Şeyh Hamid-i Velî minberinden hutbeler¸ Somuncu Baba Hazretleri ve tavsiyeleri¸ Şefaat¸ şefaatin önemi ve kapsamı¸ Hulûsi Efendi Hazretleri'nin sosyal hayata etkileri¸ Hidayet nuru ve kaynağı Kur'an-ı Kerim¸ Hizmetin önemi¸ Cuma gününün önemi¸ âdâbı ve faziletleri¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ümmetinin vasıfları¸ İslâm'da hoşgörü ve afv…


(Gönülden Gönüle Sohbetler¸ Nasihat Yayınları¸ İstanbul 2012¸ 385 s.)

Sayfayı Paylaş