AVF B. EL-HÂRİSعوف بن الحارث

Somuncu Baba

 


Adı  : Avf b. el-Hâris(annesine nispetle de) Avf b.Afrâ¸


Künyesi : Tespit edilemedi


Doğum yılı : Tahminen M. 585-590 yılları arasında


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : el-Hâris b. Rifâael-Hazrecî


Anne adı  : Afrâbint Ubeyd


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Muâz ve Muavviz adlı kardeşleri var.


Oğulları : Yok


Kızları  : Yok


Kabilesi : Hazrec’inNeccâr Oğulları boyundan


İslâm’a girişi: M. 621’de.


Sohbet süresi: 3-4 yıl


Rivayeti : Yok


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Ziraat


Hicreti : Yok


Savaşları : Bedir


Görevleri : Tespit edilemedi


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Cesur¸ atik ve heyecanlı


Ayrıcalığı : Hem I. hem de II. Akabe Biatlarında bulundu. Ensar’dan Mekke’de İslâm’a ilk giren kimse idi.


Ömrü  : 35-40 yaşlarında


Ölüm yılı  : H. 2. sene


Ölüm yeri : Bedir


Ölüm sebebi : Ebû Cehil tarafından şehit edildi.


Hakkında  : Bedir Savaşı’nda kardeşi Muavviz ile beraber EbûCehil'i yaraladılar; fakat Ebû Cehil¸ oğlu İkrime'nin de yardımıyla Avf ile kar­deşini şehit etti. Hz. Peygamber (s.a.v.) savaş­tan sonra Avf ve kardeşinin şehid düş­tüğü yere gelerek onların¸ bu ümmetin Firavun'u ve kâfirlerin elebaşı olan EbûCehil'in öldürülmesine katkıda bulunduk­larını belirtti ve onlara dua etti.Bedir’de iki ordu karşılaşınca Avf Hz. Peygamber (s.a.v.)’e: “Kulunun ne yapması Rabbinigüldürür (hoşuna gider)?” Allah Rasulü: “Onu zırhını çıkarıp savaşa var gücüyle daldığını görmesi” diye cevap verdi. Bunun üzerine Avf hemen zırhını çıkardı ve savaşa atıldı¸ şehit düşünceye dek de savaştı.


Hadisleri : Yok


 


 


Kaynaklar:İstîâb¸ I. 380; İsâbe¸ IV. 739; DİA¸ IV. 73; İbnSa’d¸ Tabakât¸ III. 492; Nübel⸠II. 359-360.


 


Bir sonraki sahabî: Avfb. Mâlikعوف بنمالك

Sayfayı Paylaş