ATTÂB B. ESÎDعتاب بن أسيد

Somuncu Baba

Rasulullah (s.a.v.) Attab’ınİslâm’a girmesini arzu etmiş ve cehennemden alıkoymak istediği iki gençten biri olarak onu anmıştır. Onun sesini çok beğenmiş ve Mekke’de ezan okumasını istemiştir. Yine bazı rivayetlerde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ona mektup yazdığı ve bazı talimatlar verdiği anlatılmaktadır.

Adı  : Attâb


Künyesi : EbûAbdirrahmân


Doğum yılı : M. 610.


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Esîd b. Ebi'l-Îys b. Ümeyye el-Ümevî el-Kureşî


Anne adı  : Zeynebveya ErvâbintEbîAmr b. Ümeyye


Eş(ler)i  : CüveyriyebintEbî Cehil.


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları :Abdurrahmân¸ Ğallâb¸ Hâlid¸


Kızları  :Cüveyriye


Kabilesi : Kureyş’inEmevî kolundandı.


  İslâm’a girişi: Mekke'nin fethinde (630) Müslüman oldu.


Sohbet süresi: İki yıl


Rivayeti : 4-5 rivayeti var.


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine


Mesleği  : Valilik¸ hac emirliği


Hicreti : Medine


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Hz. Peygamber (s.a.v.)HuneynSeferine çıkarken yirmi yaşında olmasına rağmen onu Mekke’ye vali tayin etti.Mekke’nin fethedildiği yıl hac emirliği yaptı. Mekke valiliği Hz. Ebû Bekir zamanında da devam etti.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Fazilet sahibi¸ dirayetli biriydi. Tok gözlü ve cömert biriydi. Birgün Attâb sırtını Beytullâh’a yaslamış ve şöyle demiştir: “Vallahi Rasulullah’ın (s.a.v.) beni tayin ettiği şu valilik işinden sadece şu bağlı iki elbiseyi elde ettim ve ikisini de anlaşmalı kölem Keysan’a giydirdim.”


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in değer ve sorumluluk verdiği gençlerden biriydi.


Ömrü : 25


Ölüm yılı  : H. 13. senede¸bazı kaynaklarda ise 23’te vefat etmiştir.


Ölüm yeri : Mekke’de¸


Ölüm sebebi : Tespit edilemedi


Hakkında  : Rasulullah (s.a.v.) Attab’ınİslâm’a girmesini arzu etmiş ve cehennemden alıkoymak istediği iki gençten biri olarak onu anmıştır. Onun sesini çok beğenmiş ve Mekke’de ezan okumasını istemiştir. Yine bazı rivayetlerde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ona mektup yazdığı ve bazı talimatlar verdiği anlatılmaktadır.


Hadisleri : Rasulullah (s.a.v.) Attâb’a¸ hurmaların miktarını takdir edip zekâtını aldığı gibi¸ yaş üzümün de miktarını takdir ederek zekâtını kuru üzümden almasını emretti.


“Hanımın üzerine halası ve teyzesiyle evlenilemez.”


 


Kaynaklar:İstîâb¸ I. 314; İsâbe¸ IV. 429-430; Üsd¸ I. 738; DİA¸ IV. 93; İbnSa’d¸ Tabakât¸ V. 446.

Sayfayı Paylaş