عاتكة بنت زيد ÂTİKE BİNT ZEYD

Somuncu Baba

Güzelliği ve cazibesi ilk kocası Abdullah’ın savaşlara çıkmasına engel oluyor diye Hz. Ebû Bekir oğluna gelinini boşatmış¸ ancak Abdullah ayrılığa dayanamayınca tekrar evlenmişlerdir. Peş peşe birkaç kocasının şehit düşmesi üzerine: “Kim şehit olmak isterse Âtike ile ev­lensin!” diyen Hz. Ali’nin Zübeyr’in şehit düşmesinden sonra yaptığı evlenme talebini Âtike kabul etmemiştir. Âtike’nin¸ Kerbelâ'da kocası Hz. Hüseyin'in şehit edildiğini gördüğü¸ onun yüzünü topraktan kaldırarak bu feci cinayeti işleyenleri lanetlediği ve Hüseyin&#3

Adı  : Âtike


Künyesi : Tespit edilemedi


Doğum yılı : Muhtemelen risalet yılları


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Zeyd b. Amr b. Nüfeyl Kureşî


Anne adı  : Ümmü Küreyz bint Abdullah


Eş(ler)i  : Abdullah b. Ebû Bekir¸ Zeyd b. Hattâb¸ Ömer b. Hattâb¸ Zübeyr b. Avvâm¸ Hz. Hüseyin


Akrabaları : Aşere-i mübeşşereden Saîd b. Zeyd'in kız kardeşi


Oğulları : Iyâz b. Ömer b. Hattâb¸


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Kureyş


  İslâm’a girişi: Mekke’nin ilk yıllarında


Sohbet süresi: Tahminen 20 yıla yakın


Rivayeti : 1


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine


Mesleği  : Ev hanımı


Hicreti : Medine


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Tespit edilemedi


Fizikî yapı  : Güzel bir hanım


Mizacı : Şehit olan her kocasına mersiye yazacak kadar duygusal bir şair. Hz. Ömer’le evlenirken “Cemaatle namaz kılmasını engellememesi” şartını koşacak kadar da dindar bir hanım.


Ayrıcalığı : İslâmiyet'i ilk kabul eden şair kadın sahâbîlerden biriydi.


Ömrü : Tahminen 50-60 civarında


Ölüm yılı  : H. 40


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi : Hastalık yahut yaşlılık


Hakkında  : Güzelliği ve cazibesi ilk kocası Abdullah’ın savaşlara çıkmasına engel oluyor diye Hz. Ebû Bekir oğluna gelinini boşatmış¸ ancak Abdullah ayrılığa dayanamayınca tekrar evlenmişlerdir. Peş peşe birkaç kocasının şehit düşmesi üzerine: “Kim şehit olmak isterse Âtike ile ev­lensin!” diyen Hz. Ali’nin Zübeyr’in şehit düşmesinden sonra yaptığı evlenme talebini Âtike kabul etmemiştir. Âtike’nin¸ Kerbelâ'da kocası Hz. Hüseyin'in şehit edildiğini gördüğü¸ onun yüzünü topraktan kaldırarak bu feci cinayeti işleyenleri lanetlediği ve Hüseyin'e bir mersiye ile ağladığı nakledilmektedir.


Hadisleri : “Ömer hoşlanmadığı ve seni kıskandığı halde Sabah ve Yatsı namazlarını mescitte cemaatle kılıyorsun?’ diye sorulunca o: ‘Onu beni bundan men etmekten alıkoyan nedir (bilir misin)? Onu Peygamberimizin ‘Allah’ın hanım kullarını Allah’ın mescitlerinden men etmeyin!’ hadisi engelledi.” demiştir. Hz. Ömer namazda hançerlendiğinde o da oradaydı.


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 238; İsâbe¸ VIII. 11-12; Üsd¸ I. 1380; DİA¸ IV. 73-74; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 112; Abdurrazzak¸ Musannef¸ III. 148¸ no: 5111.

Sayfayı Paylaş