DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler….


Seni seyr eyleyen mahbûbu seyr et gayrı hûb arama


Odur sana matlûb-ı hûb bir matlûb arama


 


Basîret aynını aç gör ki âlemdir sana mensûb


Bu nisbetden nasîb al nasîb-i mensûb arama


 


İki âlemde yoklukdan daha ön bir ilim olmaz


Bu varlık perdesin çâk eyle gel mahbûb arama


 


Sana ayb olmuş iken gayrının aybın görmeklik


Gör ayb-ı nefsini gayra bakıp ma'yûb arama


 


Hulûsî nefsini râm eyle nefsin râmî olmazdan


Anı bas pehlivân ol başka bir mağlûb arama

Sayfayı Paylaş