ÂTİKE BİNT ABDULMUTTALİB عاتكة بنت عبدالمطلب

Somuncu Baba

Bedir Gazvesi öncesi Âtike şöyle bir rüya görür: “De­vesine binmiş bir adam¸ hızla Mekke'ye gelerek oradakilere üç güne kadar sa­vaşacakları ve vurulup düşecekleri yere koşmalarını söylüyor¸ dağdan kopardığı bir kayayı aşağı doğru fırlatıyor¸ aşağı­da parçalanan kaya Mekke'deki bütün evlere dağılıyordu.” Âtike¸ rüyasını karde­şi Abbas'a¸ o da arkadaşı Velîd b. Ukbe'ye söyleyince rüya Mek­ke'de konuşulmaya başlandı. Mekkelilerin moralini bozan bu rüyanın ko­nuşulması Ebû Cehil'i huzur­suz etti ve bir gün Kâbe’de Abbas'a

Adı  : Âtike


Künyesi : Ümmü Abdillâh


Doğum yılı : Tespit edilemedi.


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Abdulmuttalib b. Hâşim


Anne adı  : Fâtıma bint Amr


Eş(ler)i  : Ebû Ümeyye b. Mugîre el-Mahzûmî


Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v)'in halası¸ eşi Ümmü Süleym’in üvey anası.


Oğulları : Abdullah ve Züheyr


Kızları  : Karîbe veya Kureybe


Kabilesi : Kureyş’in Haşimoğulları kolundan


  İslâm’a girişi: İbn Sa’d’a göre¸ Mekke’de Müslüman olmuştur. Gördüğü bir rüya üzerine İslâm’a girdiği nakledilir. Müslüman olmadığını iddia edenler de vardır.


Sohbet süresi: On yıldan fazla


Rivayeti : Tespit edilemedi.


Yaşadığı yer : Mekke ve Medine


Mesleği  : Ev hanımı


Hicreti : İbn Sa’d’a göre Medine’ye hicret etmiştir.


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Tespit edilemedi


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Hitabeti ve edebi yönü çok kuvvetliydi. Duygusaldı.


Ayrıcalığı : Şairdi. Babası hakkında mersiye türü şiirler söylemişti. Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında da mersiye söylemiştir.


Ömrü : Uzun ömürlü.


Ölüm yılı  : Muhtemelen Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık


Hakkında  : Bedir Gazvesi öncesi Âtike şöyle bir rüya görür: “De­vesine binmiş bir adam¸ hızla Mekke'ye gelerek oradakilere üç güne kadar sa­vaşacakları ve vurulup düşecekleri yere koşmalarını söylüyor¸ dağdan kopardığı bir kayayı aşağı doğru fırlatıyor¸ aşağı­da parçalanan kaya Mekke'deki bütün evlere dağılıyordu.” Âtike¸ rüyasını karde­şi Abbas'a¸ o da arkadaşı Velîd b. Ukbe'ye söyleyince rüya Mek­ke'de konuşulmaya başlandı. Mekkelilerin moralini bozan bu rüyanın ko­nuşulması Ebû Cehil'i huzur­suz etti ve bir gün Kâbe’de Abbas'a¸ soy­larından gelen erkeklerin peygamberlik iddiasıyla yetinmeyip kadınların da aynı iddiada bulunduğunu¸ şayet üç güne ka­dar bir şey olmazsa onları Arapların en yalancısı kabul edeceklerini söyledi. Üç gün sonra Suriye'den dönmekte olan Ebû Süfyân'ın¸ Kureyş kervanına Müslümanların baskın yapacağını haber ver­mek ve yardım istemek üzere gönderdi­ği haberci Damdam Mekke'ye gelip de tehlikeyi haber ve­rince Âtike'nin rüyası gerçekleşir ve Bedir Savaşı yaşanır. Kardeşi Ebû Leheb¸ azılı İslâm düş­manlarından biri olmasına rağmen¸ bu rüyanın tesirinde kalarak Bedir Savaşı'na katılmamıştır.


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 574¸ 608; İsâbe¸ VIII. 13; Üsd¸ I. 1381-1382; DİA¸ IV. 73; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ II. 326-327; VIII. 43.

Sayfayı Paylaş