DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DEN ŞERHLER

Somuncu Baba

Geçtiğimiz Haziran ayında tertiplenen 10. Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri kapsamındaki "Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması"nda dereceye giren eserler¸ Nasihat Yayınları tarafından bir kitap halinde neşredildi.

Yüzyılımızın en önemli Dîvân şairi olarak bilinen Osman Hulûsi Efendi'nin şiirlerini inceleyerek¸ şerh eden yirmi akademisyen ve edebiyat dünyasının etkin isimlerinin çalışmalarına yer verilen ‘Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'den Şerhler' adlı kitap okuyucuyla buluştu. Günümüz insanının şiirleri daha iyi anlaması için düzenlenen ya

Geçtiğimiz Haziran ayında tertiplenen 10. Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri kapsamındaki "Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması"nda dereceye giren eserler¸ Nasihat Yayınları tarafından bir kitap halinde neşredildi.


Yüzyılımızın en önemli Dîvân şairi olarak bilinen Osman Hulûsi Efendi'nin şiirlerini inceleyerek¸ şerh eden yirmi akademisyen ve edebiyat dünyasının etkin isimlerinin çalışmalarına yer verilen ‘Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'den Şerhler' adlı kitap okuyucuyla buluştu. Günümüz insanının şiirleri daha iyi anlaması için düzenlenen yarışmaya çeşitli üniversitelerden 60 civarında akademisyen katılarak¸ Hulûsi Efendi'nin eserleri üzerine yorumlamalarda bulunmuştu.


Eserin takdimini kaleme alan Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş¸ "Dîvân edebiyatının müstesna eserleri her zaman için okuyucu üzerinde derin izler bırakır¸ derinlemesine düşünce uyandırır. Bu işe gönül verenler şerh vesilesiyle¸ her kelimenin¸ cümlenin¸ mısraın¸ beyitin hatta gazelin işaret ettiği gizli cevherleri ortaya çıkarmak için anlamaya¸  açıklamaya yorumlamaya çalışırlar." dedi.


Kur'an ve sünnetten beslenen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin kaleme almış olduğu eserlerinde ilahî sırları edebî bir üslupla beyan ettiğini bildiren Hamidettin Ateş¸ "Hakikatleri şiir diliyle ifade buyurmuştur. Aynı zamanda şiiri bir irşad vesilesi kılarak mesajlarını ilmek ilmek dokumuş¸ nakış nakış işlemiştir." şeklinde görüşlerini dile getirdi.


Ülkemizde otorite kabul edilen;  Prof. Dr. İskender Pala¸ Prof. Dr. Cihan Okuyucu¸ Prof. Dr. Ali Yılmaz¸ Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve Prof. Dr. Nihat Öztoprak'tan oluşan jüri heyetinin titiz çalışmaları neticesinde kitapta yer alan eserler derecelendirilerek yayınlanmaya layık görüldü.


Kitaba giren şerhler¸ yarışmada aldıkları derece sırasına göre dizilirken¸ bazıları da yayınlanmaya layık görülenler bölümünde çalışmada yer aldı. 458 sayfa olan ve birinci hamur kâğıda basılan kitaptan isteyenler¸ Hulûsi Efendi Vakfı'ndan temin edebilir.

Sayfayı Paylaş