YÜZBEŞİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!

Mevlid¸ Müslümanların en büyük bayramıdır¸ sevinç günlerinden biridir. Mevlid demek dünyada en büyük¸ en şerefli ve en feyizli bir inkılâp vücûda getiren Hazret-i Muhammed (s.a.v) efendimizin doğduğu mübarek gün demektir.

Mevlid¸ yerlere ve göklere nur saçan Peygamberler sürürü Hazret-i Muhammed (s.a.v)'in dünyaya geldiği tarihî bir gündür.

Mevlid¸ beşerin semâyı efkârını kaplayan küfür ve cehalet bulutlarının parçalandığı en şerefli gündür.

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!


Mevlid¸ Müslümanların en büyük bayramıdır¸ sevinç günlerinden biridir. Mevlid demek dünyada en büyük¸ en şerefli ve en feyizli bir inkılâp vücûda getiren Hazret-i Muhammed (s.a.v) efendimizin doğduğu mübarek gün demektir.


Mevlid¸ yerlere ve göklere nur saçan Peygamberler sürürü Hazret-i Muhammed (s.a.v)'in dünyaya geldiği tarihî bir gündür.


Mevlid¸ beşerin semâyı efkârını kaplayan küfür ve cehalet bulutlarının parçalandığı en şerefli gündür.


Mevlid¸ zulüm namına¸ istibdâd namına yükselen kalelerin temelinden sarsıldığı¸ putların yerlere serildiği binlerce seneden beri durmadan yanan sapkınlık¸ ateşinin söndüğü harikalar mucizeler günüdür.


Müslüman Kardeşler!


Zaman-ı hâzırdan bin dört yüz otuz üç sene evvel Nisan ayının yirmisine müsadif Rabiyyü'l-evvelin onikinci Pazartesi gecesi Mekke-i Mükerreme'de Benî Hâşim nam mahallede “Daru'n-Nâbığa” denilen evde nur-ı hüda pertev-efzâ-yı tulü' oldu. Yani serâir-i vahdâniyyetin hâsıl-ı zî-şerefi Hazret-i Muhammed Mustafa salla'llâhu teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz arsa-i şuhûda kadem bastı.


Müslüman Kardeşler!


Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri bu yeri ve bu gökleri ve başka nesneleri yaratmadan önce kendi nurundan Peygamberimizin nurunu yaratmış ve Âdem aleyhi's-selâmı topraktan halk ettikten sonra arkasına tevdî etmiş idi. Bu nûr daima Âdem (a.s)'in alnında parlar ve ondaki nurların hepsinden ziyâde bal kar idi.


Bu nûr; Âdem (a.s)'den¸ Şit (a.s)'e geçti. Ondan da Peygamberimizin babalarına geçe geçe en sonra büyük babası Abdulmuttalib'e ve ondan da kendi babası Abdullah'a geçmiş idi.


Babası Abdulmuttalib¸ Abdullah'a Kureyş'in en asil kızlarından biri olan Amine'yi almış ve kadınların en bahtiyarı olan bu kadın ezelden beri gelen “Nur-ı Muhammedf'ye hâmil olmuş idi. “Nur-ı Muhammedi”nin bu kadına intikâl eylediği gece yerler gökler sevinç içinde kaldı ve gök kapıları açıldı ve âlemlere rahmet saçıldı.


İşte bu mübarek Mevlid¸ âlemlerin şahı ve gönüller burcunun mâhı olan seyyidü'l-beşer¸ şefi'-i arsa-i mahşer¸ Hatemü'l-enbiyâ ve'l-mürselin efendimiz hazretleridir.


Allâhu Teâlâ hepimizi kıyamet gününde şefâat-i seniyye-i Muhammediyelerine mazhar eyleye.

Sayfayı Paylaş