ÂSIM B. ÖMER B. EL-HATTÂB عاصم بن عمر بن الخطاب

Somuncu Baba

Ağabeyi Abdullah b. Ömer: “Ben ve kardeşim Asım insanlara sövmeyiz” diyerek kendisine rahatsızlık veren kişiye karşılık vermemiştir. Yine onun ölümüne çok üzülen abisi Abdullah: “Keşke ölüm (Âsım'ı) geri bıraksaydı da; ya birlikte yaşa­saydık yahut beraber ölseydik” diye şiir söylemiştir. Âsım'ın çocukluğu¸ Hz. Ömer'­den boşandıktan sonra Abdurrahman b. Yezîd'le evlenen annesinin yanında geçmiştir. Henüz dört veya sekiz yaşlarında iken¸ Hz. Ömer onu almak istemişse de¸ Âsım’ın anneannesi buna engel olmuş ve neticede iki tarafı da

 


Adı  : Âsım b. Ömer


Künyesi : Ebû Ömer (Ebû Amr)


Doğum yılı : Hz. Peygamber (s.a.v)'in vefatından iki yıl önce (630) veya H. 6. yılında (628)


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Ömer b. el-Hattâb el-Kureşî el-Adevî


Anne adı  : Cemîle bint Sabit el-Ensâriyye


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi.


Akrabaları : Halife Ömer b. Abdilaziz’in anne tarafından dedesi; Âsım b. Sâbit ise dayısıdır.


Oğulları : Hafs¸ Ubeydullah


Kızları  : Ümmü Asım¸


Kabilesi : Kureyş


İslam’a girişi: Doğuştan


Sohbet süresi: 2 veya 4 yıl


Rivayeti : Hz. Peygamber (s.a.v)’den babası aracılığıyla bir rivayeti var.


Yaşadığı yer : Medine¸ Kuba¸


Mesleği  : Tespit edilemedi.


Hicreti : Yok


Savaşları : Tespit edilemedi.


Görevleri : Tespit edilemedi.


Fiziki yapı  : Uzun boylu¸ iri yapılı¸ uzun kolluydu.


Mizacı : Asaletli¸ cömert¸ kimseyi incitmeyen ve kimsenin aley­hinde bulunmayan dindar¸ fakih bir kişiydi.


Ayrıcalığı : Şairdi¸ fasih¸ beliğ konuşan bir edipti.


Ömrü  : 62 veya 66 yaşında


Ölüm yılı  : H. 70.


Ölüm yeri : Rebeze


Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık


Hakkında  : Ağabeyi Abdullah b. Ömer: “Ben ve kardeşim Asım insanlara sövmeyiz” diyerek kendisine rahatsızlık veren kişiye karşılık vermemiştir. Yine onun ölümüne çok üzülen abisi Abdullah: “Keşke ölüm (Âsım'ı) geri bıraksaydı da; ya birlikte yaşa­saydık yahut beraber ölseydik” diye şiir söylemiştir. Âsım'ın çocukluğu¸ Hz. Ömer'­den boşandıktan sonra Abdurrahman b. Yezîd'le evlenen annesinin yanında geçmiştir. Henüz dört veya sekiz yaşlarında iken¸ Hz. Ömer onu almak istemişse de¸ Âsım’ın anneannesi buna engel olmuş ve neticede iki tarafı da dinleyen halife Hz. Ebû Bekir¸ Âsım'ın ninesine verilmesini uygun gör­müş¸ Hz. Ömer de karara uymuştur. Ancak daha sonra o¸ Hz. Ömer'in himayesinde yetişmiş ve onun tarafın­dan evlendirilmiştir.


Hadisleri : “Gece şuradan geldiğinde¸ gündüz de şuradan gittiğinde ve güneş battığında oruçlu artık iftar eder.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 236; İsâbe¸ V. 3; Üsd¸ I. 554; DİA¸ III. 478-479; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ V. 15; Nübel⸠IV. 97.


 


Bir sonraki sahabî: Âsım b. Sâbit عاصم بن ثابت

Sayfayı Paylaş