عاصم بن عدي ÂSIM B. ADÎ

Somuncu Baba

Karısını biriyle zina ederken yakalayan kimsenin “yeminleşmesi” (mülâane) ile ilgili rivayetlerin çoğun­da konuyu Hz. Peygamber (s.a.v)'e soran kişidir. Ölmek üzereyken ailesinin ağlaması üzerine: “Bana ağlamayın¸ ben epey ömür yaşadım¸ görüp geçirdim…” demiştir. Bir gün Allah yolunda yüz vesk hurma bağışlayınca münafıklar ileri geri konuşmuşlar ve bunun üzerine Tevbe Suresi 80. ayet inmiştir.


Adı  : Asım b. Adî


Künyesi : Ebû Amr¸ Ebû Abdullah


Doğum yılı : M. 550 civarında


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Adî b. el-Cedd el-Belevî el-Aclânî el-Ensârî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Ümmü Sehle


Akrabaları : Abdurrahman b. Avf damadıdır.


Oğulları : Ebü'l-Beddâh¸ Abdullah¸ Abbâd


Kızları  : Sehle.


Kabilesi : Aclân


İslam’a girişi: On yıldan az olmalı


Sohbet süresi: Hicret sonrası Medine’de olmalı


Rivayeti : Birkaç rivayeti var


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Aclan Oğulları’nın ileri geleni (seyyidi)ydi.


Hicreti : Yok


Savaşları : Bedir hariç bütün savaşlara katıldı.


Görevleri : Bedir savaşına giderken Hz. Peygamber (s.a.v) onu Medine'nin Kubâ ve Âliye bölgesi halkının başında bırak­tı. Yine onu Mâlik b. Duhşûm ile birlikte Mescid-i Dırâr'ı yıkmak için görevlendirdi.


Fiziki yapı  : Kısaya yakın boylu idi. Saç ve sakalını kına ile boyardı.


Mizacı : Cömert biriydi. Tebük Seferi öncesinde orduya yetmiş vesk hurma bağışladı.


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v)’in emri ile Kuba’daki nöbeti sebebiyle Bedir Savaşı’na katılmadığı halde “Bedrî” sayılmış ve kendisine ganimetten de pay verilmiştir. Hayber’de onun ganimetten alacağı hisse Hz. Peygamber (s.a.v)’in hissesiyle beraberdi.


Ömrü  : 115 veya 120 yaşlarında


Ölüm yılı  : H. 45


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Karısını biriyle zina ederken yakalayan kimsenin “yeminleşmesi” (mülâane) ile ilgili rivayetlerin çoğun­da konuyu Hz. Peygamber (s.a.v)'e soran kişidir. Ölmek üzereyken ailesinin ağlaması üzerine: “Bana ağlamayın¸ ben epey ömür yaşadım¸ görüp geçirdim…” demiştir. Bir gün Allah yolunda yüz vesk hurma bağışlayınca münafıklar ileri geri konuşmuşlar ve bunun üzerine Tevbe Suresi 80. ayet inmiştir.


Hadisleri : Ben ve kardeşim¸ Huneyn ganimetlerinden yüz hisse satın almıştık. Bunu işiten Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu: “Ey Âsım! Sahibinin kaybettiği bir koyun sürüsüne saldıran iki kurt¸ Allah nazarında mal ve makam sevgisinden daha fazla zarar veremez!”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 236; İsâbe¸ III. 572; Üsd¸ I. 554; DİA¸ III. 474; Müsned¸ V. 334-337; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 466; Taberânî¸ el-Kebîr¸ XVII. 173.


 


Sonraki Sahabi: Âsım b. Ömer b. el-Hattâb عاصم بن عمر بن الخطاب

Sayfayı Paylaş