عمرة بنت رواحة AMRE BİNT REVÂHA

Somuncu Baba

Oğlu Numan’ı doğurduğunda onu doğru Hz. Peygamber (s.a.v)’e götürür. Efendimiz ağzına bir hurma alır ve iyice çiğnedikten sonra Numan’ın ağzına koyar. Amre: “Ya Rasulallah! Onun mal ve evladının çok olması için dua edin?” der. Bunun üzerine Allah Rasulü (s.a.v): “Onun dayısı (Abdullah b. Revaha) gibi övülmüş halde yaşamasını¸ şehit olmasını ve cennete girmesini istemez misin?” buyurur.

Adı  : Amre


Künyesi : Ümmü'n-Nu'mân


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Revâha b. Sa’lebe b. İmriu’l-Kays el-Hazrecî


Anne adı  : Kebşe bint Vâkıd


Eş(ler)i  : Beşîr b. Sa'd el-Hazrecî


Akrabaları : Abdullah b. Revâha’nın kız kardeşi


Oğulları : Nu'mân


Kızları  : Übeyye veya Ümeyme


Kabilesi : Hazrec Kabilesi’nin Benî Hâris ko­lundan


  İslâm’a girişi: Hicretten evvel


Sohbet süresi: On yıldan fazla


Rivayeti : 1 hadis


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Ev hanımı


Hicreti : Yok


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Hz. Peygamber (s.a.v)'e biat eden Medineli kadın­lar arasındaydı.


Fizikî yapı  : Uzun boylu¸ hakkında şiirler yazılan gü­zel bir kadındı.


Mizacı : Şairdi¸ şiarene bir yönü olup Bedir Savaşı hakkında şiirleri vardı.


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine’ye hicretinden sonra Hazrec’den ilk çocuk (Numan’ı) doğuran hanımdı.


Ömrü : Orta yaşlarda olmalı


Ölüm yılı  : Tespit edilemedi


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık ya da hastalık


Hakkında  : Oğlu Numan’ı doğurduğunda onu doğru Hz. Peygamber (s.a.v)’e götürür. Efendimiz ağzına bir hurma alır ve iyice çiğnedikten sonra Numan’ın ağzına koyar. Amre: “Ya Rasulallah! Onun mal ve evladının çok olması için dua edin?” der. Bunun üzerine Allah Rasulü (s.a.v): “Onun dayısı (Abdullah b. Revaha) gibi övülmüş halde yaşamasını¸ şehit olmasını ve cennete girmesini istemez misin?” buyurur.


Koca­sından¸ oğlu Nu'mân'a bir köle bağışla­masını ve Allah Rasulü’nü de buna şahit göstermesini ister. Be­şîr¸ Hz. Peygamber (s.a.v)'e varınca ona di­ğer çocuklarına da aynı bağışta bulunup bulunmadığını sorar. Beşîr¸ di­ğer çocuklarına bir şey bağışlamadığını söyleyince Hz. Peygamber (s.a.v) ona “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında da adaletli olun!” buyurarak bu ba­ğışı doğru bulmaz.


Hadisleri : “(Ergenlik çağına gelip de artık) elbise giyen kızların Bayram namazlarının kılındığı musallaya katılmaları gereklidir.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 471¸ 610; İsâbe¸ I. 1469; Üsd¸ I. 1365¸ 1388¸ 1469;  DİA¸ III. 96; Müsned¸ VI. 358; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 531; VI. 53¸ 362.

Sayfayı Paylaş