NÛRA KOŞANLAR

Somuncu Baba

Son yıllarda yayınladığı yazılar ve kitaplarla dikkatleri üzerine çeken Vedat Ali Tok'un bir kitabının adı bu.

Vedat Ali Tok¸ Kayseri'de yaşayan bir yazar. Sağlık Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni. Daha önce Kayseri Lisesinde yıllarca hocalık yaptı. Edebiyat öğretmenliğinin bir bölümü de Karadeniz'de geçti. Erciyes Üniversitesinde de Türk Dili dersleri veriyor. Hem Kayseri Lisesinin¸ hem de Sağlık Meslek Lisesinin okul dergilerini de o çıkardı. 2002'den beri Kayseri'de aylık olarak neşredilen kültür ve sanat dergisi Berceste'nin Genel Yayın Yö

Son yıllarda yayınladığı yazılar ve kitaplarla dikkatleri üzerine çeken Vedat Ali Tok'un bir kitabının adı bu.


Vedat Ali Tok¸ Kayseri'de yaşayan bir yazar. Sağlık Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni. Daha önce Kayseri Lisesinde yıllarca hocalık yaptı. Edebiyat öğretmenliğinin bir bölümü de Karadeniz'de geçti. Erciyes Üniversitesinde de Türk Dili dersleri veriyor. Hem Kayseri Lisesinin¸ hem de Sağlık Meslek Lisesinin okul dergilerini de o çıkardı. 2002'den beri Kayseri'de aylık olarak neşredilen kültür ve sanat dergisi Berceste'nin Genel Yayın Yönetmeni. Diyanet Aylık Dergi'nin ve Somuncu Baba'nın sürekli yazarlarından. Çalışkan bir öğretmen ve üretken bir yazar. Şairliği de var. On kadar kitabı yayınlandı¸ fakat bu sayı çok artacağa benziyor. Çünkü o¸ habire yazıyor¸ nicelik kadar niteliğe de önem veriyor. Diyanet Dergisinde çıkan Berceste Beyit Şerhleri çok güzel. Herhalde yakında o da kitaplaşır.


Bu değerli edebiyatçı¸ yazar Naat Tahlilleri yaptı. Şiir Terimleri üzerine bir çalışma neşretti. Türk Şiirinde Hz. Muhammed (s.a.v.) isimli bir inceleme yazdı. Dîvân Edebiyatı ağırlıklı Mülâkatlar yaptı. Edebî Sanatlar Ansiklopedisi hazırladı. Eski Yazı ve kültürümüzden günümüze kitaplar aktardı.


Tok'un kendisini rahat okutan bir kalemi var. Dili ve üslubu sıkıcı değil¸ akıcı. Bu dil ve üslubu tahkiye alanında da kullanarak birbirinden değerli¸ güzel romanlar yazdı¸ yazıyor. İşte onlardan biri de (Kayseri Lisesinden) Nûra Koşanlar'dır.


Nûra Koşanlar'ın dışında Pervanenin Rüyası (Fuzûlî Romanı) adlı eseri edebî¸ tarihî¸ biyografi romanı. Daha doğrusu bir çağ romanı. Şimdilik iki baskısı yapılan ve okuyucudan büyük ilgi gören bu romanın mevcudu tükendikçe yeni baskılar yapacağını söylemek yanlış olmaz. O¸ şimdilerde¸ son büyük Dîvân şairi sayılan Mevlevî Dedesi Şeyh Galib'in hayatını ve yaşadığı devri anlatan bir roman daha yazdı: Semender. Bu roman da yakında kitapçı vitrin ve raflarını süsler. Bu da edebî roman nitelemesine uygun bir eser. Müsveddelerini okuduğum için biliyorum. Vedat Ali Tok'un elindeki bir roman çalışması da tarihimizin hayırseverliği ile meşhur kadınlarından Gevher Nesibe Hatun ile ilgili.


Nûra Koşanlar ise edebî olmaktan çok millî bir roman. Zaten yazarı da bu kitabını edebî bir roman olsun diye yazmamış. Roman okunduğunda amacının akıcı bir üslup içinde insanımıza¸ özellikle de gençlerimize millî şuur¸ millî ruh ve tarih şuuru aşılamayı hedeflediğini anlatıyor. Tabii bunu hakkıyla başarıyor da. Bu hacmi küçük fakat değeri büyük kitabı kim okusa mutlaka ağladığını söylüyor. Buna şahsen ben de dâhilim.


Memleketimizin¸ yaşı yüz yirmiye dayanmış tarihî liselerinden biri olan ve iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bulunan (Merhum Turgut Özal ve Sayın Abdullah Gül) Kayseri Lisesinin Millî Mücadele'de (muhtemelen 1921'de) okulu bırakıp vatan savunmasına giden ve şehitlik mertebesine ulaşan son sınıf öğrencilerinin dokunaklı hikâyesi. Onların hepsi Nûra Koşmuşlar ve Allah'a (c.c.) kavuşmuşlardır. Bu yiğitlerin manzum destânını Fazıl Ahmet Bahadır¸ mensur destânını da Vedat Ali Tok kaleme aldı. Onlar böylece İstiklâl Marşı ve Çanakkale Destânı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'a lâyık birer kalem erbâbı¸ hayrül halef evlat ve torun olduklarını gösterdiler. Ellerine¸ dillerine¸ kalemlerine sağlık. Bizlere düşense onların hikâyelerini okumak¸ okutmak¸ hislenmek ve ağlamaktır. Dünün¸ bugünün ve yarının kıymetini bilmektir. Mukaddes değerler uğrunda her türlü cehd gösterip "Ölürsem şehit olurum¸ kalırsam gazi…" idealini kıyamete kadar yaşatmaktır…


 


Vedat Ali Tok


Nûra Koşanlar¸ 88 sayfa¸ 5 TL


İsteme adresi: Laçin Kitap Kırtasiye¸ Talas C. Üzüm Ap. K:1. Tel: 0352 222 19 40

Sayfayı Paylaş