عمرة بنت مسعود AMRE BİNT MES’ÛD

Somuncu Baba

Vefat ettiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte Dûmetu’l-Cendel Savaşında olan oğlu Sa’d¸ Allah Rasulü’ne annesi adına tasadduk etmesinin ona bir yarar sağlayıp sağlamayacağını sordu. “Evet” cevabını alması üzerine annesi adına bazı rivayetlere göre bir hurma bahçesini¸ bazılarına göre ise bir su kuyusunu tasadduk etti. Kimi rivayetlerde ise¸ annesinin adağını yerine getirdi.

 


Adı : Amre


Künyesi  : Tespit edilemedi


Doğum yılı  : Tespit edilemedi


Doğum yeri : Medine


Baba adı : Mes’ud b. Kays


Anne adı  : Umeyre bint Amr b. Harâm


Eş(ler)i  : Ubâde b. Deylem b. Hârise


Akrabaları  : Tespit edilemedi


Oğulları  : Sa'd b. Ubâde


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi  : Hazrec Kabilesi’nin Sâide kolundan


İslam’a girişi: Hicret öncesinde veya hemen sonrasında


Sohbet süresi: Tahminen on yıl


Rivayeti  : Tespit edilemedi


Yaşadığı yer: Medine


Mesleği : Ev hanımı


Hicreti  : Yok


Savaşları  : Tespit edilemedi


Görevleri  : Tespit edilemedi


Fizikî yapı : Tespit edilemedi


Mizacı : Hayırsever


Ayrıcalığı  : Vefatından bir ay sonra Hz. Peygamber (s.a.v) onun cenaze namazını kılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v)’e bey’at eden hanımlardan idi.


Ömrü  : Tespit edilemedi


Ölüm yılı : H. 5.


Ölüm yeri : Medine


Ölüm sebebi: Hastalık veya yaşlılık


Hakkında : Vefat ettiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte Dûmetu’l-Cendel Savaşında olan oğlu Sa’d¸ Allah Rasulü’ne annesi adına tasadduk etmesinin ona bir yarar sağlayıp sağlamayacağını sordu. “Evet” cevabını alması üzerine annesi adına bazı rivayetlere göre bir hurma bahçesini¸ bazılarına göre ise bir su kuyusunu tasadduk etti. Kimi rivayetlerde ise¸ annesinin adağını yerine getirdi.


Hadisleri  : Tespit edilemedi


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 610; İsâbe¸ III. 66; VIII. 32-33; Üsd¸ I. 1388-1389; DİA¸ III. 96; Müsned¸ VI. 7; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 614.


 


Bir sonraki sahabî: AMRE BİNT REVAHA  عمرة بنت رواحة


 

Sayfayı Paylaş