DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler.

Anâ Mecnûn denir ki ezber etmiş


Dilinde her nefes evrâd-ı Leylâ


 


Gözü yârın cemâlin manzar etmiş


Şuhûdu şâhidi irşâdı Leylâ


 


Açıp ders-i cünûnu etdi ta'lîm


Kitâb-ı hüsnünü üstâdı Leylâ


 


Değişmez iki dünyâya muhakkak


O kim Kays ola ede yâd-ı Leylâ


 


Muhabbet ana derler yâr ilinde


Ola Mecnûn-dilin feryâdı Leylâ


 


Olursa her demin yârın gamıyla


Eder bir gün visâli şâdı Leylâ


 


Hulûsî yâr olup gayrı unut kim

Kala ortada ancak adı Leylâ

Sayfayı Paylaş