AMR B. ÜMEYYE عمرو بن أمية

Somuncu Baba

Mekkeliler tarafından esir alınıp şehit edilen Hubeyb b. Adiy’in cesedini onların ellerinden gizlice kurtardığına sevinen Hz. Peygamber ona dua etti.

Adı  : Amr


Künyesi : Ebû Ümeyye


Doğum yılı  : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Bedir bölgesi


Baba adı  : Ümeyye b. Huveylid ed-Damrî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Sühayle bint Ubeyde (Hz. Peygamber'in am­cası Hâris'in torunu)


Akrabaları  : Tespit edilemedi


Oğulları : Ca'fer¸ Abdul­lah¸ Fazl


Kızları  : Ümmü Ca’fer


Kabilesi : Benî Damre


İslam’a girişi : H. 3. Sene¸ Uhud Savaşı sonrasında


Sohbet süresi: 6-7 sene


Rivayeti : 20


Yaşadığı yer : Bedir bölgesi¸ Medine¸ Habeşistan¸ Necid¸


Mesleği  : Elçilik¸ askerlik.


Hicreti : Medine


Savaşları : Bedir ve Uhud’da müşriklerden biriydi. Müslüman olduktan sonra¸ Huneyn¸ Taif Muhasarası¸ Tebük ve Dûmetü’l-cendel gibi çeşitli savaşlara katıldı. Bi’r-i Maûne faciasından sağ kurtuldu. Ebû Sufyan’ı öldürmek üzere kendi adıyla anılan bir seriye düzenledi.


Görevleri : Elçilik¸ irşad görevlisi¸ askerlik¸ habercilik. Hz. Peygamber Hendek Savaşı'ndan sonra Mek­ke'de çıkan kıtlıkta fakirlere dağıtılmak üzere Ebû Süfyân'a beş yüz dinar götür­me görevi ile H. 7. yılı başında da iki mektubu­nu ve bazı hediyeleri Habeşistan kralına götürme görevini ona verdi.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı  : Girişken¸ zeki¸ gözü pek¸ atılgan ve intikamcı…


Ayrıcalığı : Eylemci¸ cesur…


Ömrü : Tahminen 70-80 civarında olmalı


Ölüm yılı  : H. 60-80


Ölüm yeri  : Medine’nin Harrâtîn semtinde


Ölüm sebebi : Evinde¸ hastalık ya da yaşlılık.


Hakkında  : Mekkeliler tarafından esir alınıp şehit edilen Hubeyb b. Adiy’in cesedini onların ellerinden gizlice kurtardığına sevinen Hz. Peygamber ona dua etti.


Hadisleri : “Eşine aldığı (hediye vb.) şey de kişi için bir sadakadır.” Amr¸ “Ya Rasulellah! Devemi salsam da Allah’a tevekkül etsem?” diye sorunca Allah Rasulü: “Hayır¸ deveni bağla¸ ondan sonra tevekkül et!” buyurdu.


 


Kaynaklar: İsâbe¸ IV. 602; Üsd¸ I. 837; DİA¸ III. 94-95; Müsned¸ IV. 65¸ 139¸ 179; V. 287-289¸ 378; Müstedrek¸ III. 722; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ II. 93-94; Nübel⸠III¸ 179-181.


 


عمرة بنت مسعود   Bir sonraki sahabî: AMRE BİNT MES’ÛD

Sayfayı Paylaş