MUSTAFA TAKİ EFENDİ VE KIRK HADİS

Somuncu Baba

Mustafa Takî Efendi (k.s)¸ 1873 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlme çocuk yaşlarda başlamış; Arapça¸ Farsça gibi lisanları mükemmel derecede öğrenmiş; Sultanî Müderrisliğine kadar çıkmıştır. (h. 1336)'da Sivas Milletvekilliği de yapmış olan Mustafa Tâki Hazretlerinin manevî intisabı Tokatlı Mürşid-i Azam Mustafa Hâkî (k.s.) Hazretlerindendir. Kendileri aynı zama şair¸ edip ve mütefekkirdi.

Mustafa Takî Efendi (k.s)¸ 1873 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlme çocuk yaşlarda başlamış; Arapça¸ Farsça gibi lisanları mükemmel derecede öğrenmiş; Sultanî Müderrisliğine kadar çıkmıştır. (h. 1336)'da Sivas Milletvekilliği de yapmış olan Mustafa Tâki Hazretlerinin manevî intisabı Tokatlı Mürşid-i Azam Mustafa Hâkî (k.s.) Hazretlerindendir. Kendileri aynı zama şair¸ edip ve mütefekkirdi. 1925 yılında vefat etmişlerdir. Kabri Sivas Yukarı Tekke Kabristanlığındadır. Mustafa Takî Efendi¸ ilmî¸ siyasî ve manevî yönü ile yaşadığı dönemde olduğu gibi günümüzde de insanların dikkatini çeken birisidir. Toplumu birçok yönü ile derinden etkileyen Takî Efendi üzerinde yoğunlaşan çalışmalar neticesinde onun eserlerini orijinal halleri ile yayınlamanın onun mesajlarını daha net aktarabilme noktasında önemli bir fonksiyonu icra edeceği kanaatine ulaştık. Bu fikirden hareketle siyasî¸ sosyal ve ilmî görüşlerini detaylı bir şekilde dile getirdiği ‘Kırk Hadis' isimli eseri yayınlı. Takî Efendi'nin ‘Kırk Hadis' isimli eserindeki hadis-i şerif metinleri¸ tercümeleri ve kısa şerhlerinden oluşan eser günümüz insanının istifadesine sunuldu. Takî Efendi'nin fikirlerinin tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan bu çalışmalarla birlikte ‘Kırk Hadis' isimli eserin orijinal haliyle de okuyucumuzun istifadesine sunulmasının onun fikirlerinin tanıtılmasına olumlu bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Sayfayı Paylaş