AMR B. SELİME عمرو بن سلمة

Somuncu Baba

“Yolcular bize uğrar ve biz onlardan Kur’an okumayı öğrenirdik. Allah Rasulü: ‘Kur’an’ı en çok bilenleriniz size namaz kıldırsın’ buyurunca en çok okuyanın benim olduğunu gördüler ve 6-7 yaşımdayken ben kavmime namaz kıldırdım. Giydiğim elbise eskiydi ve secdeye varınca avret yerim görünmekteydi. Bunun üzerine bana bir elbise aldılar. Buna sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmedim.”

Adı  : Amr


Künyesi : Ebû Yezîd veya Ebû Büreyd


Doğum yılı : Hicret yıllarında


Doğum yeri  : Yemen


Baba adı  : Selime b. Kays el-Cermî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Yemen’den Cerm kabilesi


  İslâm’a girişi : Küçük yaşlarda


Sohbet süresi : Çok az


Rivayeti : 7


Yaşadığı yer : Yemen¸ Medine¸ Basra


Mesleği  : İmamlık


Hicreti : Medine


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Kabilesinde imamlık yaptı


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Okumaya öğrenmeye azimli biri


Ayrıcalığı :Altı¸ yedi veya sekiz yaşlarındayken Kur’an’ı iyi bildiği için kabilesine imam­lık yaptı.


Ömrü : 80 civarında


Ölüm yılı  : H. 85.


Ölüm yeri  : Basra


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Amr şöyle anlatır: “Yolcular bize uğrar ve biz onlardan Kur’an okumayı öğrenirdik. Allah Rasulü: ‘Kur’an’ı en çok bilenleriniz size namaz kıldırsın’ buyurunca en çok okuyanın benim olduğunu gördüler ve 6-7 yaşımdayken ben kavmime namaz kıldırdım. Giydiğim elbise eskiydi ve secdeye varınca avret yerim görünmekteydi. Bunun üzerine bana bir elbise aldılar. Buna sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmedim.”


Hadisleri : “Her aydan üç gün oruç tutmak¸ kalpteki kini alır götürür.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 365; İsâbe¸ IV. 643; Üsd¸ I. 468-470; DİA¸ III. 91; Müsned¸ III. 475¸ V. 29-30¸ 71; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ I. 337; VII. 89-90; Nubel⸠III¸ 523-524; Taberânî¸ el-Mu’cemu’l-Kebîr¸ IX. 111.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Ümeyye عمرو بن أمية 

Sayfayı Paylaş