SOMUNCU BABA ÇOCUK DERGİSİ

Somuncu Baba

Çocukların gelişimsel özelliklerine bağlı olarak görsellik¸ çocukların eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak onlara verilecek eğitimde; somut ve görsellilikten yararlanılması gerekmektedir. Çünkü çocukların düşünce olarak somut zekâdan soyut zekâya doğru gelişimi 8-11 yaşlarında başlayıp ergenlik döneminde de devam etmektedir. Bu anlamda soyut zekâsı tam gelişmemiş çocuklar¸ okuduklarını ve anlatılanları hayallerinde gerçek anlamda canlandıramazlar. Canlandırsalar dahi kendilerinin temel ve anlık ihtiyaçları doğrultusunda kendiler

Çocukların gelişimsel özelliklerine bağlı olarak görsellik¸ çocukların eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak onlara verilecek eğitimde; somut ve görsellilikten yararlanılması gerekmektedir. Çünkü çocukların düşünce olarak somut zekâdan soyut zekâya doğru gelişimi 8-11 yaşlarında başlayıp ergenlik döneminde de devam etmektedir. Bu anlamda soyut zekâsı tam gelişmemiş çocuklar¸ okuduklarını ve anlatılanları hayallerinde gerçek anlamda canlandıramazlar. Canlandırsalar dahi kendilerinin temel ve anlık ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine verilen uyarıcılar doğrultusunda olabilecektir.


Çocuklara verilecek eğitimde başarılı olabilmek ve istenilen hedefe ulaşabilmek için onların gelişimleri ve somut zekâları dikkate alınarak yapılmalıdır.


Çocukların eğitim ve öğretimlerinde görsellikten yaralanıldığı gibi manevî eğitimlerinde de görsellikten yararlanılmalıdır. Görsellikten yoksun verilecek manevî eğitimde istenilen başarı elde edilmeyeceği gibi pekiştirenlerin ve uyarıcıların yerinde ve zamanında kullanılmadığından gerçek anlamda da bir öğrenme oluşmayacaktır.


Çocukların manevî eğitiminde anne babayı model almadan sonra¸ çocukların manevî eğitimine katkı sağlayabileceklerin başında; seviyelerine uygun yazılmış dinî kitap ve çocuk dergileri önem arz etmektedir.


Çocukların manevî eğitiminde dinî ve ahlâkî değerleri ön planda tutan dinî hikâyelerin yanı sıra çocuk dergilerinin yeri muhakkak büyüktür. Çünkü çocuk dergileri çocukların seviyelerine uygun olması ve anlatılanları görsellikle desteklemektedir. Çocuk dergilerin bu özelliği çocuklara verilecek manevî eğitimde de etkisini gösterecektir.


Çocuk dergileri; anlatmak istenilenle verilmek istenilen mesajları¸ çocukların seviyesine uygun hikâyeler ve çizgi karakterlerle anlatılabilme imkânı sunmaktadırlar. Bunu en güzel yapanlardan biri de "Somuncu Baba Çocuk Dergisi" olduğuna tanık olmaktayız.


"Somuncu Baba Çocuk Dergisi"nde yer alan hikâye¸ masal¸ fıkra ve çizgi karakterleri çocukların seviyelerine göre güncelliği de dikkate alarak çok iyi kullandığını görmekteyiz.


Dergide en çok dikkat çeken ve takdirle karşılanan; çocuk dergisine de Somuncu Baba'nın ismi verilerek "Somuncu Baba Çocuk Dergisi" olması;  çocukların sevgilisi olma ve model alma adına  "Somuncu Baba ve Gül Çocuk" yazı dizisi ve çizgi karakterinin dergide yer almasıdır.


"Somuncu Baba Çocuk Dergisi'nde  "Somuncu Baba ve Gül Çocuk" yazı dizisi hem Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'ni anlatması hem de derginin adıyla özleşmesi adına çocuklar için en çok dikkat çekici olmuştur.


Somuncu Baba Çocuk Dergisi'nin bu yazı dizisi ve çizgi karakteri¸ dergi ve internet aracıyla her eve girerek "Somuncu Baba"nın çocukların gönlünde yer tutmasını sağlamıştır.


"Somuncu Baba ve Gül Çocuk" yazısıyla ve çizgi karakteriyle amaç hem Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'ni anlatmak hem de çocuklara "Somuncu Baba" adına çocukların manevî eğitimine destek vererek çocuklara "Somuncu Baba"yı kendilerine model almasını sağlamaktadır.


Bunun yanında çocuklar¸ dergiyi ellerine alıp derginin kapağını açınca kendilerini en güzel şekilde yaratan Allah (c.c.) ile çocukları herkesten daha çok seven Peygamber Efendimizin (s.a.v.)  bütün insanların iyiliği için lütfettikleri ayet ve hadislerle karşılaşıyorlar. İç kapaktaki ayet ve hadisler¸ çocukların seviyelerine uygun olarak özenle seçilmiş olmakla beraber; sayfada tek ayet ve hadisin olması çocukları bilgiye boğmama adına az ve öz bir şekilde verilmesi¸ öğrenme psikolojisini de dikkate alındığını göstermektedir.


Dergideki bulmacalar ise çocukları hem düşünmeye hem de bilgi hazinesini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Çocukların bulmacada çözemediklerini anne babalarına sormaları; çocukların hem ailesiyle manevî eğitim konusunda iletişim kurmasını hem de ailesiyle birlikte manevî bilgileri öğrenmenin mutluluğunu yaşatmaktadır.


Çocuklar için dergideki "Güvercin Postası" ve "Somuncu Baba Çocuk Albümü" çocukların yıllarca hatıralarında iz bırakabilecek ve dergiyi yıllarca hatıra olarak saklamasını sağlayacaktır.


Her sayısında Mesnevi'den hikâyeler sunması¸ Nasrettin Hoca Fıkraları ile güncel fıkraların yer alması¸ alanında uzman yazarların her sayıda farklı hikâye ve masallarla karşımıza çıkması dergiye ayrı bir güzellik katmaktadır. Bunun yanında her sayıda farklı bir sûrenin çocukların anlayabileceği şekilde anlatılması¸ güncelliğe bağlı kalınan şiirler¸ bilgi hazineleri gibi bölümler dergiye ayrı bir güzellik katmaktadır.


Son olarak çocuklar "Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi"nin balonlarla süslenmiş¸ bizler kadar çocuklar için de çok değerli olan o güzel tavsiyeleriyle dergiyi bitirmektedirler.

Emeği geçenlere çocuklar adına teşekkür ederim.

Sayfayı Paylaş